Les Oficines d'Atenció a les Víctimes del Delicte van detectar 29 casos al dia de possible maltractament en 2018

El 80% de les 16.557 víctimes ateses eren dones i del total de casos més del 60% estaven relacionats amb maltractament
11 febrer 2019 19:17h
Bravo ha destacat que aquesta xarxa d'oficines, pionera a l'Estat, presta una atenció "multidisciplinària" a les víctimes no solament jurídicament, sinó també psicològica i assistencial. / GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA. Les Oficines d'Atenció a les Víctimes del Delicte (OAVD) van atendre 29 dones cada dia com a possibles víctimes d'algun maltractament al País Valencià en 2018. En total, les 16.557 víctimes tractades per aquesta xarxa l'any passat, un 80,21%, van ser dones i el 61,39% d'aquest, per violència masclista.

Així ho ha assenyalat aquest dilluns la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, en la presentació del balanç d'actuació del primer any de la Xarxa d'OAVD, amb motiu de la nova campanya: ‘És justícia, són els teus drets’.

Bravo ha destacat que aquesta xarxa d'oficines, pionera a l'Estat, presta una atenció "multidisciplinària" a les víctimes no solament jurídicament, sinó també psicològica i assistencial, per a "evitar una doble victimització".

Des que es va implantar aquest nou model, entre l'1 de febrer i el 31 de desembre de 2018 les 24 oficines de la xarxa van assistir un total de 21.304 persones, un 48,6% més que l'any anterior. D'elles, a 16.557 víctimes se'ls va obrir un expedient i se'ls va realitzar una assistència i un seguiment complet. Les 4.747 restants assistides no han donat el seu consentiment de cessió de dades.

Per tipificació del delicte, el 61,39% de les atencions són de violència masclista, un 24,06% més respecte a 2017. D'elles, el 25,12% són dones en edats compreses entre 31 a 40 anys i el 19,91%, entre 41 a 50 anys. A més, un 42,36% d'elles té fills. D'altra banda, un 71,13% dels expedients tenia mesures de protecció, un 52,77% més que en 2017.

"Teníem raó quan defensàvem que la xarxa d'oficines havia de ser gestionada directament per la Generalitat perquè, a més, s'ha revelat com un instrument molt eficaç per a lluitar contra el terrorisme masclista", ha destacat la consellera de Justícia durant la presentació del balanç.

A continuació li segueixen els delictes de violència domèstica, aquells contra la integritat física i psicològica en el marc de la família, que suposen un 10,14% del total. En concret, existeixen 1.434 expedients, dels quals 921 són dones, el 64,23%, i 473, homes, el 32,98%. En total, si se sumen les víctimes de violència masclista i de violència domèstica, els professionals de la xarxa van atendre 29 dones cada dia.

Els delictes contra la família i menors suposen un 5,69% del total de les atencions, 805 expedients, dels quals 612 són de dones, el 76,02%, i 181 d'homes, 22,49%. Per contra en el delicte contra el patrimoni, que suposa el 6,91% de l'activitat, no existeix diferència significativa entre sexes: 485 expedients de dones, el 49,59%, i 445 d'homes, de 45,5%.

Oltra ha destacat que la xarxa ha ampliat "significativament" el nombre de centres d'atenció, de 17 a 26, així com el número i especialitat dels professionals que integren els equips: de 22 en el cos de lletrats a un equip multidisciplinari de 72 professionals. A més, enguany s'arribaran als 37 centres en 36 partits judicials.

La nova xarxa ha realitzat al llarg de 2018 un total de 6.551 derivacions a altres entitats: un 33,73% dels casos a Serveis Socials i un 19,98% als Centres Dona 24h. En 2017 es van efectuar 18.243 derivacions enfront de les 6.551 del passat any. Aquesta reducció s'explica per l'increment dels professionals en les oficines que presten una atenció individualitzada i integral, amb la qual cosa s'evita que les víctimes passen d'un servei a un altre.

Campanya ‘És de justícia, són els teus drets’

La Conselleria llança una nova campanya 'És de justícia, són els teus drets' per a donar a conéixer aquest servei públic amb un espot que serà difós en xarxes socials i en mitjans de transport.

En 2018, la majoria de les víctimes, el 69,96%, que van acudir a les oficines van ser remeses pels jutjats i un 7,13% va acudir directament per iniciativa pròpia. Un altre 4,55% van acudir remeses per les forces i cossos de seguretat.

Per això, Oltra ha explicat que amb aquesta campanya s'emprendran accions de divulgació de conscienciació perquè la ciutadania, especialment les dones maltractades, sàpiga que "ací hi ha tota una Administració que compta amb la vocació i amb els mitjans i professionals necessaris per a ajudar-la des del primer moment i des de tots els àmbits: el jurídic, el social i el psicològic", ha conclòs Bravo.

next