València regula des d'aquest divendres els negocis de lloguer de vehicles elèctrics

La normativa estableix una taxa per a les empreses d'entre 60 euros per als patinets i 1.028 euros per als cotxes
4 juliol 2019 19:11h
Aquesta taxa entrarà en vigor i serà aplicada a partir de l'endemà al de la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província. / Imatge d'arxiu

VALÈNCIA. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València aprovarà aquest divendres, 5 de juliol, la Taxa per Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local amb els denominats Vehicles de Mobilitat Personal (MVP). Aquesta taxa afectarà aquelles empreses que exploten econòmicament i amb finalitats lucratives –vinculades al turisme i l'oci– el lloguer de patinets i vehicles –monocicles i plataformes– elèctrics lleugers; patinets elèctrics de major grandària: bicicletes elèctriques i similars: ciclomotors elèctrics, i turismes elèctrics. La taxa per cada unitat oscil·larà entre els 60 euros en el cas dels patinets elèctrics lleugers i els 1.028 euros en el dels turismes elèctrics no exempts de pagar en la zona ORA.

Atesa la superfície ocupada i el tipus de vehicle, la taxa per a patinets elèctrics serà de 60 euros per unitat. Per als patinets elèctrics de major grandària, bicicletes elèctriques i similars serà de 70 euros l'any. Els ciclomotors elèctrics pagaran 78 euros per unitat, les motocicletes elèctriques 82 euros per unitat, i en el cas dels turismes elèctrics –quan estiguen exempts de pagar l'ORA– la taxa serà de 715 euros. En el cas que no estiguen exempts, la taxa a abonar serà de 1.028,34 euros a l'any per cada turisme.

L'ocupació del domini públic –segons la proposta d'acord- es calcularà multiplicant l'ample del vehicle de mobilitat personal pel llarg, al qual caldrà afegir 0,20 centímetres pel llarg en concepte de zona d'accés.

Aquesta taxa entrarà en vigor i serà aplicada a partir de l'endemà al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i quedar regulada en l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o aprofitament Especial del Domini Públic Local per vehicles VMP i d'altres.

En la proposta d'acord es puntualitza que "no estaran subjectes a la taxa regulada en aquesta Ordenança fiscal els qui duguen a terme una utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local en règim de concessió administrativa per l'Ajuntament de València".

next