Moció de censura

Política

No hi haurà moció de censura a Oriola

La diligència del secretari assenyala que "la moció de censura no reuneix els requisits exigits en l'article 197.1 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General"