Abandonament escolar

Cultura

Líders en abandonament escolar

L'Estat espanyol duplica la mitjana europea d'abandonament escolar; un de cada quatre joves deixa els estudis sense acabar l'ensenyament secundari