Serveis mínims per a la vaga del 8 de març: els hospitals funcionaran com un diumenge i el transport públic, al 25% 

En Educació es garanteix la presència d'un professor per etapa, amb un mínim d'un per cada huit unitats en Primària i Infantil i d'un per cada deu unitats en Secundària
6 març 2019 11:30h
Els mitjans de comunicació prestaran el servei per part del 50% del personal que fa les seues tasques habitualment. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. La Generalitat ha establit per a la vaga feminista d'aquest divendres 8 de març un servei similar al d'un diumenge a tots els hospitals públics i un professor per etapa, amb un mínim d'un per cada huit unitats en Primària i Infantil i d'un per cada deu unitats en Secundària, pel que fa a Educació.

Així consta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) que aquest dimarts publica la resolució de la Conselleria d'Economia que fixa els serveis mínims d'aplicació per a la vaga general convocada aquest Dia Internacional de la Dona, així com per a les aturades convocades.

En concret, en l'àmbit sanitari s'han fixat serveis mínims propis dels diumenges a les sales d'hospitalització, serveis centrals urgents, quiròfan d'urgències, portes d'urgència, cuines, manteniment i centraleta de telèfons, mentre que es mantindran serveis de jornada habitual en diàlisi, radioteràpia, programa de trasplantaments, l'Unitat de Cures Intensives (UCI) o la unitat de reanimació.

A més, fixa serveis del 50% de la jornada habitual en farmàcia hospitalària, quiròfans programats, oncologia, la unitat d'hospitalització a domicili i en hospital de dia i del 25% en consultes externes preferents.

En centres de salut i d'especialitats es mantindran els serveis propis d'un dissabte, mentre que en atenció domiciliària i en centres de transfusions els serveis seran del 50%.

Educació

Per a l'ensenyament públic i privat, la Generalitat ha establert que en tots els centres educatius hi haja presència física d'una persona responsable de l'equip directiu, a exclusió d'activitats lectives. Així mateix, per a Infantil i Primària, fixa un professor per etapa, amb un mínim d'un per cada huit unitats.

A més, als centres de Secundària obligatòria, estableix un professor per etapa amb un mínim d'un per cada deu unitats, mentre que en els d'educació especial hi haurà un educador per cada cinc unitats. Per als internats, a més d'aquells propis de la tipologia de centre, es prestaran els serveis habituals dels dies festius.

Justícia

En justícia, hi haurà un funcionari del Cos de Gestió Processal i Administrativa o del Cos de Tramitació Processal per cadascuna de les seccions i un funcionari d'Auxili Judicial per sala del Tribunal Superior de Justícia.

En les audiències hi haurà un funcionari del Cos de Gestió Processal o de Tramitació Processal per cadascuna de les seccions i un funcionari del Cos d'Auxili judicial per cada quatre seccions. No obstant això, els jutjats que actuen de guàrdia hauran de comptar amb tota la dotació de personal que efectua el servei habitualment.

En transport, els serveis mínims per a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) seran del 25%, el mateix que per als autobusos urbans i interurbans.

Els mitjans de comunicació prestaran el servei per part del 50% del personal que fa les seues tasques habitualment, mentre que en els centres assistencials d'atenció 24 hores i d'assistència a domicili es prestaran els serveis propis del diumenge.

next