Sanitat estableix una regulació de les llistes d'ocupació temporal "més flexible, àgil i immediata"

La Conselleria implanta procediments telemàtics que permetran que les actualitzacions puguen ser efectives l'endemà de la sol·licitud
25 novembre 2019 13:01h
La nova regulació estableix un procediment de selecció més flexible, àgil i immediat a les demandes d'ocupació. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha establit una nova regulació de les llistes d'ocupació temporal a través de la nova Ordre 4/2019, publicada aquest dijous en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Amb aquesta nova regulació s'estableix un procediment de selecció més flexible, àgil i immediat a les demandes d'ocupació, que facilita la relació entre el personal que forma part de les llistes d'ocupació i l'Administració gestora de les llistes.

Aquestes mesures van encaminades a millorar la gestió de les llistes, tant per al personal que les compon, que disposarà de més mitjans i més àgils, com per als gestors de recursos humans, que podran realitzar una cobertura més ràpida i amb menys penalitzacions per rebuigs de les ofertes d'ocupació.

A tal fi, s'han implementat procediments telemàtics que permetran que els terminis d'actualització de les situacions administratives –desactivacions de la bossa, sol·licituds de disponibilitat per a vacants– puguen ser efectives l'endemà de la sol·licitud.

Millor gestió de les ofertes

Amb l'entrada en vigor de l'Ordre, també es pretén millorar la gestió de les ofertes d'ocupació. Així, cal destacar la possibilitat de l'opció de rebre ofertes de curta duració (menys de 5 dies i a temps parcial) o l'establiment d'un procediment especial per a l'assignació d'un nombre d'ofertes més elevat al personal estatutari fix de les categories de gestió i serveis que garanteix el dret a la promoció interna.

Una vegada publicada la nova Ordre, es convocarà la 17a edició de les llistes d'ocupació temporal, que incorporarà la possibilitat de sol·licitar fins a 7 departaments per categoria enfront dels 3 departaments que es podien sol·licitar anteriorment.

La valoració dels mèrits que conformarà l'ordre de les llistes es realitzarà d'acord amb un barem de mèrits que atorga major puntuació a la nota d'oposició, a la formació especialitzada via residencia i als serveis prestats en places que es qualifiquen com de difícil cobertura.

Així mateix, s'inclou la valoració dels serveis prestats en hospitals militars, institucions penitenciàries, institucions públiques de caràcter sociosanitari del Consell de la Generalitat València, entitats concertades que atenguen pacients de la sanitat pública de la Generalitat Valenciana i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

D'altra banda, s'adaptarà la puntuació de coneixement de valencià d'acord amb les exigències de les titulacions del Marc Comú Europeu i s'afegeix puntuació específica per a les persones candidates amb diversitat funcional.

next