Qualitat Democràtica assigna més de 315.000 euros per a projectes de recuperació de la Memòria Històrica

La convocatòria té com a finalitat "el foment d'accions que afavorisquen la convivència democràtica i que promoguen el desenvolupament de drets i llibertats fonamentals"
9 agost 2019 18:10h
La subvenció anirà a parar a 63 projectes de recuperació de la Memòria Històrica. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica atorga subvencions per valor total de 317.736,53 euros a 63 projectes de recuperació de la Memòria Històrica promoguts per ajuntaments i mancomunitats, així com per associacions i entitats sense finalitats lucratives de tot el País Valencià per al present any 2019. Concretament, 238.694,35 euros aniran destinats als municipis, mentre que els restants 79.042,18 seran per a les organitzacions sense ànim de lucre.

La convocatòria, que va ser publicada al març per la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, que era la que tenia les competències en la matèria durant la passada legislatura, té com a finalitat "el foment d'accions que afavorisquen la convivència democràtica i que promoguen el desenvolupament de drets i llibertats fonamentals a través de la recuperació de la Memòria Històrica".

En total, es van rebre fins a 90 sol·licituds per a ambdues línies d'ajudes; 63 en el cas dels ajuntaments i mancomunitats, i 27 en el d'associacions i entitats sense fins lucratius. Després de l'avaluació, només 27 s'han quedat fora, 18 d'elles per falta de pressupost. Cal destacar que, excepte els projectes que van ser exclosos per no ajustar-se a l'objecte de la convocatòria o per desistiment, totes les iniciatives que van ser admeses a tràmit i valorades van superar la puntuació mínima requerida de 10 i compleixen tots els requisits exigits.

Ajuntaments i mancomunitats

Quant a la línia que fa referència als projectes i iniciatives promogudes per ajuntaments i mancomunitats, de les 63 sol·licituds rebudes, 62 eren subvencionables en superar el llindar dels 10 punts i complir la finalitat de les subvencions així com tots els requisits.

No obstant això, el pressupost només ha pogut cobrir les despeses de 44 d'elles, mentre que 18 queden fora per falta de diners per a sufragar-les, encara que existeix la possibilitat que puguen rebre crèdit en cas que algun dels municipis beneficiaris renuncie a l'ajuda, cosa que motivaria que es poguera concedir eixa assignació a l'entitat següent de la llista per ordre de puntuació i, en cas d'empat, per ordre d'entrada de cada instància al registre.

De les iniciatives beneficiàries, cinc rebran l'import màxim que permet la línia, que són 10.000 euros. D'altra banda, només una de les iniciatives que es van presentar va quedar exclosa; en aquest cas, perquè no s'ajustava la temàtica de la convocatòria.

Associacions i entitats sense ànim de lucre

Pel que fa als projectes d'associacions i entitats sense ànim lucratiu, 27 van ser les sol·licituds presentades, de les quals 19 complien tots els requisits i són eixes mateixes 19 les que han obtingut assignació de crèdit; huit d'elles, a més a més, per la quantia màxima permesa en la seua línia de 5.000 euros. Cinc van ser inadmeses a tràmit perquè el seu objecte no corresponia amb el de la convocatòria i altres tres van quedar fora per desistiment.

next