Les persones que treballen el 10N podran disposar d'un permís retribuït de fins a 4 hores per a anar a votar

Les empreses hauran de distribuir les eixides dels seus treballadors d'acord amb l'organització del treball 
15 octubre 2019 10:59h
Les reduccions de jornada com a conseqüència d'aquests permisos no suposaran cap minvament de la retribució. /EFE / Kai Försterling. 

VALÈNCIA (EFE). Les persones que treballen el diumenge 10 de novembre, dia de les eleccions generals, podran disposar d'un permís retribuït de fins a quatre hores eixa jornada per a acudir als col·legis electorals a exercir el seu dret al vot.

Així ho recull l'ordre de la Conselleria d'Economia per la qual es regula el permís dels treballadors a fi de poder exercir el dret al vot en les eleccions del 10 de novembre i que publica aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les persones que treballen el 10 de novembre en un horari que no coincidisca amb el de l'obertura de les meses electorals –de 9 del matí a 8 de la vesprada– o que ho faça per un període inferior a dues hores no tindran dret a permís retribuït.

Els treballadors l'horari laboral dels quals coincidisca en dos o més hores i menys de quatre amb l'horari d'obertura de les meses electorals gaudiran de permís retribuït de dues hores.

En el cas dels treballadors l'horari de treball dels quals coincidisca en quatre o més hores i menys de sis amb l'horari d'obertura de les meses electorals, tindran permís retribuït de tres hores; mentre que si la jornada laboral coincideix en sis o més hores, tindran dret a un permís retribuït de quatre hores.

En tots aquests casos, si els treballadors estan contractats a temps parcial i realitzen una jornada inferior a l'habitual en l'activitat, la duració del permís es reduirà en proporció a la relació entre la jornada de treball que desenvolupen i la jornada habitual dels treballadors contractats a temps complet en la mateixa empresa.

L'ordre estableix que correspondrà a les persones responsables de les empreses la distribució, sobre la base de l'organització del treball, del període en què els treballadors disposen del permís per a acudir a votar.

A més, els treballadors per compte alié que el 10 de novembre no tinguen descans setmanal i hagen sigut nomenats presidents o vocals de les meses electorals, així com els que acrediten la seua condició d'interventors, tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació i de cinc hores en la jornada immediatament posterior.

Aquesta reducció de jornada de cinc hores correspondrà igualment a aquests presidents, vocals i interventors, encara quan gaudisquen del descans setmanal en la jornada electoral.

Així mateix, els que acrediten la seua condició d'apoderats tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació si no gaudeixen en tal data del descans setmanal.

Si algun dels treballadors compresos en qualsevol dels dos supòsits anteriors haguera de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresa, a petició de l'interessat, haurà de canviar-li el torn perquè puga descansar la nit anterior al dia de la votació.

Les reduccions de jornada com a conseqüència d'aquests permisos no suposaran cap minvament de la retribució que per tots els conceptes obtenen els treballadors, i servirà com a justificació adequada la presentació de certificació de vot o, si escau, l'acreditació de la mesa electoral corresponent.

Les regles sobre concessió de permisos retribuïts continguts en aquesta ordre seran, així mateix, aplicables als funcionaris del servei de la Generalitat i el seu sector públic, d'acord amb la normativa específica que resulte d'aplicació.

AGERMANA'T

Necessitem la teua ajuda per a fer econòmicament viable Diari La Veu. Si vols continuar informant-te en valencià, agermana't ara!

next