La pensió mitjana puja un 5,7% fins als 907,84 euros

La prestació per jubilació al País Valencià s'ha situat en 1.034,61 euros amb més de 600.000 pensionistes
26 febrer 2019 11:20h
Febrer és el seté mes consecutiu en el qual la nòmina de pensions augmenta més del 4%. / Ministeri d'Ocupació

VALÈNCIA. La pensió mitjana del País Valencià ha pujat al febrer un 5,7%, fins als 907,84 euros, i el nombre de pensions ha augmentat un 1,5%, amb un total de 988.539. Així mateix, la pensió de jubilació s'ha situat en 1.034,61 euros i el nombre de pensions ascendeix a 611.147, segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

En el conjunt estatal, la despesa mensual en pensions contributives de la Seguretat Social ha aconseguit els 9.563,12 milions d'euros al febrer, la qual cosa suposa un increment interanual del 7,15%, un augment no vist en deu anys. Febrer és el seté mes consecutiu en el qual la nòmina de pensions augmenta més del 4%, després de diversos anys amb encariments més moderats. 

L'augment de la despesa en pensions de febrer és conseqüència de l'increment natural del nombre de pensionistes, així com de la revaloració general de la paga de l'1,6%, que aconsegueix el 3% en el cas de les pensions mínimes i les no contributives, així com de l'alça del 56% al 60% de la base reguladora de la pensió de viduïtat. 

La despesa en pensions de febrer no inclou l'anomenada 'pagueta' d'uns 13 euros de mitjana que han rebut aquest mes més de 9 milions de pensions, amb una despesa total de 123,4 milions d'euros. Un import amb què el govern ha compensat la dècima de desviació de l'IPC que es va registrar l'any passat (1,7%), per damunt de l'1,6% que van pujar aquestes prestacions.

En aquest mes, la pensió mitjana de jubilació ha sigut de 1.131,86 euros, la qual cosa suposa una pujada del 5,04% respecte a febrer de 2018, mentre que la de viduïtat s'ha situat en 708,26 euros, després d'elevar-se un 8,6% respecte a l'any anterior. 

Ascens interanual en la pensió mitjana

Pel que fa a la pensió mitjana del sistema, que comprén les de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars, s'ha situat en 985,16 euros mensuals, després d'un ascens interanual del 5,67%. 

En el seu conjunt, al febrer s'han abonat 9,7 milions de pensions contributives, un 1,4% més que fa un any, de les quals la seua major part han sigut per jubilació (6.012.434) i la resta, de viduïtat (2.361.111), així com d'incapacitat permanent (953.111), orfandat (338.359) i a favor de familiars (42.125). Respecte a les noves altes, la pensió mitjana de jubilació (amb dades de gener) ha sigut de 1.446,11 euros. 

Per gènere, les dones han sigut les que han acaparat la major part de les prestacions per viduïtat (92,2%) i a favor d'un familiar (69,4%), mentre que els homes han sigut majoritaris entre els pensionistes per incapacitat permanent (63,8%), jubilació (61,7%) i orfandat (52,5%). 

En conjunt, els homes han acaparat el 48,4% de les prestacions i les dones, el 51,6% restant. L'edat mitjana del pensionista espanyol és de 72 anys, amb una mitjana de 74 anys entre les dones i de 70 anys entre els homes. 

Per autonomies

Per autonomies, les pensions mitjanes més altes, totes per damunt dels mil euros mensuals, s'han cobrat al País Basc (1.225,33 euros), Astúries (1.163,01), Madrid (1.159,31), Cantàbria (1.038,55), Navarra (1.132,49), Aragó (1.038,6 euros) i Catalunya (1.021,29). 

Les més baixes, per contra, s'han abonat a Extremadura (820,17 euros), Galícia (834,91), Múrcia (866,43), Andalusia (882,91), Canàries (903,90), el País Valencià (907,84), Castella-la Manxa (908,77), Balears (911,32), La Rioja (962,25) i Castella i Lleó (972,89). Les pensions mitjanes a Ceuta i Melilla han sigut de 994,61 i 927,72 euros mensuals, respectivament. 

On més pensionistes hi ha és a Catalunya, amb un 17,8% del total, després d'augmentar un 1,3% respecte a l'any anterior, i Andalusia, amb el 16,1% del total i un increment del 1,5% respecte a febrer de 2018.

next