Paterna presenta les al·legacions d'Intu per a salvar el bloqueig de Medi Ambient

Els documents inclouen un augment de la distància entre el macrocentre comercial i la CV-35 de més de 100 metres
/ València
21 gener 2019 01:00h
El Consistori sol·licita que se li done tràmit al projecte i siga avaluat "de nou per totes les administracions que corresponga".

L'alcalde de Paterna (l'Horta Nord), Juan Antonio Sagredo, ha presentat les al·legacions d'Intu Mediterrani que corregeixen la zona d'afecció del macroprojecte que es pretén construir en la localitat i ha assenyalat que la promotora, "a pesar que no ho considerava necessari", ha augmentat a més de 100 metres la zona de reserva de la CV-35, "corregint així, de forma definitiva, l'única circumstància que fa dependre aquest projecte de Medi Ambient".

Així ho ha indicat aquest dilluns en un comunicat el consistori, que sol·licita que al nou projecte "se li done tràmit i siga avaluat per les administracions que corresponguen" i que "no s'adopte la resolució d'inadmissió a tràmit de l'avaluació ambiental estratègica".

La presentació d'al·legacions es realitza després que en la segona setmana de gener la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Generalitat Valenciana enviara una notificació de tràmit d'audiència a l'Ajuntament per a advertir-li de la possibilitat de rebutjar finalment el projecte d'Intu Mediterrani en els termes plantejats pel promotor, ja que considerava que el nou plantejament és "anàleg" a l'anterior, i donava un termini de 10 dies hàbils al consistori per a al·legacions.

Juan Antonio Sagredo ha avançat que eixes al·legacions al projecte Intu Mediterrani ja s'han presentat i ha decidit acompanyar l'escrit presentat amb una nova proposta que augmenta a més de 100 metres la zona de reserva de la CV-35, amb la qual cosa considera que corregeix l'"única circumstància de la qual fa dependre l'organisme ambiental la continuació del tràmit". És a dir, que s'inclou en el planejament del sector terciari Intu Mediterrani la canalització del Barranc d'en Dolça.

L'Ajuntament es compromet a presentar "de forma completa la documentació de la nova alternativa proposada perquè puga desenvolupar-se sobre la mateixa la fase de consultes preceptives de totes les administracions interessades".

Així mateix, sol·licita que se li done tràmit al projecte i siga avaluat "de nou per totes les administracions que corresponga, així com que no s'adopte la resolució d'inadmissió a tràmit de l'avaluació ambiental estratègica".

L'Ajuntament afirma que la decisió de Medi Ambient "constitueix un erroni judici avaluador" perquè considera iguals dos procediments "legalment diferenciats" que requereixen  "pronunciaments ambientals individualitzats".

"En el minut zero"

L'Ajuntament de Paterna haurà d'assumir la tramitació del pla parcial o la modificació del seu planejament urbanístic per a incloure el projecte comercial que impulsa Intu Mediterrani i justificar si compleix amb els criteris de creixement que estableix l'estratègia territorial urbanística. Així ho han manifestat aquest dilluns, en un desdejuni informatiu, el secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, José Luis Ferrando, i la consellera d'Habitatge i Obres Públiques, María José Salvador, qui ha indicat que el projecte es troba en aquests moments en el "minut zero".

Salvador ha recordat que Puerto Mediterráneo –el nom anterior del projecte– ja va tindre una resolució negativa perquè "hi havia informes vinculants que impossibilitaven el desenvolupament d'eixe projecte". Ara "estem en una fase nova", amb una proposta la documentació que va rebre el vistiplau de la comissió territorial en ser "correcta" i es va remetre a l'òrgan d'avaluació ambiental en la Conselleria de Medi Ambient, que encara no s'ha reunit.

La consellera ha informat així mateix que el Consell garantirà la "seguretat jurídica" del projecte, ja que "són els informes de l'Administració els que valen i s'hauran de considerar".

Actualment, la Conselleria de Medi Ambient ha aplicat l'article 50.4 de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), que reincideix en la necessitat que el projecte reserve cent metres "que no s'estan tenint en compte". Per part seua, Ferrando ha explicat que la nova llei "no admet" plans urbanístics que reclassifiquen sòl per "iniciativa privada o propietaris", sinó que han de ser els ajuntaments els qui ho assumisquen "en primera persona", elaboren un "estudi global" del seu terme i "vegen si cap o no" eixa modificació urbanística.

Posteriorment, "feta la reclassificació del sòl, l'Ajuntament pot deixar la gestió del PAI en mans privades, però la reclassificació haurà de ser municipal", ha insistit el secretari autonòmic. Quant a la grandària, ha precisat, "caldria estudiar que complira els criteris de creixement de l'estratègia territorial urbanística", una qüestió de la qual, en el cas del projecte d'Intu Mediterrani, "no s'ha informat".

next