L'Audiència de València absol Bankia de tornar un impost hipotecari a un client

Un jutjat de Carlet havia estimat que era l'entitat bancària qui havia d'assumir el cost del tribut sobre Actes Jurídics Documentals
/ València
13 gener 2019 01:00h
L\'activitat de Bankia va tindre un impacte del 0,5% del PIB espanyol, segons un informe de l\'entitat nacionalitzada

L'Audiència de València ha absolt Bankia de retornar a un client el que va pagar per l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats (IAJD) en subscriure una hipoteca en 2006 en contra de la sentència del Jutjat de Primera Instància, que en febrer va condemnar l'entitat a restituir aquest abonament.

En la sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, l'Audiència Provincial s'acull al criteri del Tribunal Suprem i a la no retroactivitat del reial decret de novembre pel qual el govern feia responsable del pagament de l'impost a l'entitat. 

El mes de febrer passat, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Carlet va estimar íntegrament una demanda que demanava la nul·litat de la clàusula de despeses a càrrec del prestatari en una escriptura de préstec hipotecari subscrita en setembre de 2006 amb Bankia. Així, condemnava l'entitat a retornar al client la quantitat de 3.726,36 euros més els interessos legals reportats en concepte de despeses de notaria, de registre, de gestoria i Impost sobre Actes Jurídics Documentats. 

El banc va interposar un recurs d'apel·lació en considerar improcedent la declaració de nul·litat de la clàusula de despeses, ja que "no resultava abusiva i era coneguda, acceptada i voluntàriament complida pels prestataris; és clara i transparent, i els imports els han cobrats tercers. A més, el consumidor estava informat del cost que anava a provocar l'aplicació de tal clàusula".

Així mateix, Bankia va impugnar la condemna al pagament dels impostos i de les despeses de notaria, registre i gestoria en considerar que el beneficiat és el client i que és, per tant, qui ha de fer-se càrrec.

En harmonia amb la jurisprudència de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, el magistrat de la Secció Novena de l'Audiència Provincial de València ha assenyalat en la seua recent interlocutòria que el subjecte passiu de l'IAJD és el client. 

Com que el posterior reial decret llei del govern espanyol de 8 de novembre, que va fixar que el subjecte passiu era el banc, no tenia caràcter retroactiu, l'Audiència de València ha desestimat la petició del client que el banc li restituïsca l'import pagat per l'impost hipotecari.

En conseqüència, ha revocat en part la resolució del Jutjat de Primera Instància de Carlet i ha desestimat la petició restitutòria de l'import satisfet per l'IAJD, de manera que ha absolt el banc del seu pagament. 

Respecte a la resta de despeses hipotecàries, el magistrat ha assenyalat que el banc haurà de reintegrar a l'usuari la meitat de les despeses de notaria, la meitat de la factura de gestoria i el total de les despeses de registre, per la qual cosa Bankia haurà de retornar al demandant 863,83 euros en lloc dels més de 3.700 euros que va estimar el jutge de Carlet el passat mes de febrer. En qualsevol cas, el banc presidit per José Ignacio Goirigolzarri ja repartia d'aquesta manera les despeses hipotecàries des de principis de 2017.

next