Labora gestiona la inserció laboral de 196 víctimes de violència de gènere

El servei d'Ocupació de la Generalitat posa a disposició de les dones un sistema d'encriptació de les seues dades
/ València
30 desembre 2018 01:00h
El personal tècnic assessora a les víctimes que acudeixen a les seues oficines d\'ocupació i que trien l\'opció de mantindre les seues dades encriptades per seguretat.

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Labora, compta des de 2011 amb un servei d'atenció especialitzada a dones víctimes de violència de gènere. Fins a octubre de 2018, aquest servei ha atés un total de 196 dones. La unitat especialitzada en atendre dones víctimes de violència de gènere està formada per set tutores i 54 tècnics de suport en els Espai Labora de tot el País Valencià. El personal tècnic assessora les víctimes que acudeixen a les seues oficines d'ocupació i que trien l'opció de mantindre les seues dades encriptades per seguretat.

Aquestes demandes confidencials són gestionades únicament per l'equip d'expertes, per a respectar la intimitat de les sol·licitants. Actualment existeixen un total de 196 dones al País Valencià amb les demandes d'ocupació encriptades, de les quals 148 busquen ocupació activament i 38 realitzen accions de formació o ja s'han inserit en el món laboral.

A més, Labora ha organitzat les primeres jornades de treball amb tècniques de suport per a aquestes dones, que tenen com a objectiu impulsar i millorar el protocol intern d'atenció a aquest col·lectiu. La finalitat d'aquestes jornades ha sigut unificar criteris de treball, repassar el protocol intern d'atenció a aquest col·lectiu, resoldre dubtes i plantejar casos pràctics.

L'atenció especialitzada

Les mesures per a la inserció social i laboral de les dones víctimes de violència de gènere resulten fonamentals, per això en els Espai Labora es proporciona atenció específica a aquest col·lectiu. Es tracta d'un servei especialitzat que encripta les dades. A través d'ell es dóna una resposta eficaç i personalitzada a les necessitats que l'esmentat col·lectiu presenta en relació amb l'accés a l'ocupació. És una atenció integral en tot el que a la formació o l'ocupació es refereix.

Segons explica Labora en un comunicat, les dones que pateixen o han patit violència de gènere sovint han de superar una sèrie d'obstacles que limiten la seua disponibilitat per a l'ocupació com són: les dificultats de mobilitat geogràfica, una escassa experiència laboral o poca formació. Sovint, aquestes dones es troben en una situació social precària, no compten amb una xarxa de suport o vénen d'entorns desestructurats. Per això, les tutores han d'establir una relació de confiança amb les víctimes.

La principal labor del grup tècnic està encaminada a la detecció, informació, orientació i acompanyament a aquestes dones i, si així es consensua amb ella, a la seua derivació a la tutora especialista assignada, en el cas de l'encriptat de les dades de la seua demanda o de realitzar l'acompanyament en la seua cerca d'ocupació.

Per això, el grup de tutores del Labora s'encarrega d'elaborar itineraris formatius i d'inserció, detectar les necessitats i expectatives reals de les dones que acudeixen a la recerca d'ajuda i derivar-les a serveis especialitzats, en cas que siga necessari. El servei compta amb la col·laboració de recursos públics i privats: entitats locals, Centre Dona 24h, serveis socials, oficina de protecció a víctimes, empreses, centres col·laboradors, associacions, entre d'altres.

Protocol d'actuació

El procés s'inicia quan la tutora es trasllada al Espai Labora per a realitzar una primera entrevista. Després de conéixer la situació personal i professional de la dona, s'estableix un pla de treball pautat en funció de les seues necessitats. En aquest primer contacte amb el personal tècnic, s'avalua la documentació aportada per la dona (sentència, actuacions i/o informe ministeri fiscal, etc.) i s'estableix el tractament de la informació de la seua demanda d'ocupació.

Durant tot el procés, es realitza un seguiment individualitzat a la dona per a supervisar si s'estan complint els objectius previstos. El seguiment es realitza de forma telefònica o per correu electrònic, per a evitar el desplaçament de la dona. A més, s'acorden trobades al llarg del seu itinerari personalitzat d'inserció.

next