Educació traurà a oposicions 5.671 places per a personal docent no universitari

La convocatòria de les places de torn lliure està prevista per a 2019, mentre que les places d'accés a cos superior podrien eixir en 2020
/ València
21 desembre 2018 01:00h
Les proves es concretaran en les convocatòries corresponents d\'acord amb el nombre de vacants i la naturalesa jurídica d\'aquestes.

El govern traurà 5.671 places per a personal docent no universitari en l'oferta pública d'ocupació (OPO) de l'any 2018, de les quals 4.636 són de places d'accés lliure, que es preveu que es convoquen en 2019, i les 1.035 restants, de promoció interna, segons el decret aprovat aquest divendres pel ple del Consell.

En concret, s'oferiran 3.730 places d'accés lliure i 200 de promoció interna per a professors d'Ensenyament Secundari. A això se sumen, en torn lliure, 585 places per a professors tècnics de Formació Professional; 165, per a professors d'Escoles Oficials d'Idiomes; 20, per a catedràtics de Música i Arts Escèniques; 67, per a professors de Música i Arts Escèniques, i 69, per a professors d'Arts Plàstiques i Disseny.

Així mateix, les oposicions per a catedràtics d'Ensenyament Secundari comptaran amb 800 places; les de catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny, amb 15 places, i les d'inspectors d'Educació, amb 20 places, totes elles de promoció interna.

A més, s'establirà una quota del 7% de les vacants per a ser cobertes per personal amb discapacitat de grau igual o superior al 33%, sempre que se superen les proves selectives.

La convocatòria, en 2019

La previsió és que la convocatòria de les places de torn lliure es realitze en 2019. Són places que actualment estan ocupades interinament o provisionalment, per la qual cosa compten amb la dotació pressupostària necessària per a la seua cobertura. Pel que fa al cost associat a la constitució de tribunals, el càlcul ascendeix aproximadament a 3.225.000 euros, mentre que la previsió d'ingressos, corresponents a l'abonament de taxes per a participar en les proves selectives, és d'aproximadament 810.000 euros.

D'altra banda, la convocatòria de les places d'accés a cos superior està prevista per a l'any 2020 i supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient.

Sobre aquest tema, el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha explicat que l'objectiu d'aquesta convocatòria és establir la base per al desenvolupament dels diferents procediments de selecció als cossos docents no universitaris que proporcionen "tant una reducció del professorat que es troba en situació de temporalitat com l'oportunitat als ciutadans que ho desitgen d'incorporar-se a l'àmbit laboral públic del sector educatiu".

La instrumentació de les proves selectives de les convocatòries objecte de l'oferta d'ocupació pública es realitzarà a través de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Les proves es concretaran en les convocatòries corresponents d'acord amb el nombre de vacants i la naturalesa jurídica d'aquestes.

next