La Generalitat convocarà més de 4.400 llocs en les oposicions de 2018

Les 2.417 places de l'OPO d'enguany s'acumulen a les 2.008 corresponents a 2017
/ València
28 novembre 2018 01:00h
A fi de garantir la competència acadèmica en les dues llengües oficials i en un idioma estranger de les persones graduades per la Universitat de València, se substituiran progressivament les agrupacions horàries monolingües per agrupacions plurilingües.

La Generalitat i els sindicats han acordat aquest dimecres la convocatòria d'oposicions per a cobrir més de 2.400 llocs en l'Oferta Pública d'Ocupació de 2018. Aquesta OPO es fusionarà amb la de l'any passat (2.008 places). D'aquesta manera, l'oferta conjunta serà de 4.425 places, amb l'objectiu de finalitzar els processos selectius en un any com a màxim.

Així ho han fixat la consellera d'Administracions Públiques, Gabriela Bravo, i els sindicats amb representació en la Mesa Sectorial de Funció Pública. Del total de 2.417 places de l'OPO de 2018, 1.450 places corresponen al torn lliure i 967 a promoció interna, detalla la Generalitat en un comunicat.

L'augment del nombre de llocs oferits es justifica en el fet que els límits imposats pel govern estatal són "menys severs" que en anys anteriors. De fet, la taxa de reposició –el nombre de places que es poden convocar per a substituir els treballadors que s'han jubilat– s'ha establit en el 100% dels sectors prioritaris (seguretat, sanitat i benestar social, bàsicament) i en el 75% per a la resta de categories.

La convocatòria també pretén reforçar sectors bàsics com els assistencials i els vinculats a la lluita contra el frau fiscal; la concessió d'ajudes públiques; l'assessorament jurídic i de gestió de recursos; la prevenció i extinció d'incendis; l'ocupació, l'agricultura, i el suport al turisme i l'activitat cultural, entre altres.

En concret, en l'OPO de 2018 destaca la convocatòria de 400 llocs per a administratius i auxiliars –123 d'ells de tècnics d'Administració General–, 35 places per a tècnics de Medi Ambient, 120 d'Orientació Laboral i més de 600 entre educadors d'Educació Infantil, Educació Especial i especialistes en Atenció Sociosanitària, entre d'altres.

Més d'un 7% del total de les places estan reservades per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A més, s'apliquen les mesures previstes en el Pla d'Igualtat de la Generalitat. Així, com a criteri de desempat, es preveu que siguen dones les seleccionades en el cas que elles estiguen infrarepresentades dins del cos o escala objecte de la convocatòria.

Totes les mesures van orientades, "sobretot, al fet que no s'eternitzen els processos selectius", ha explicat la titular del departament. Per això, l'objectiu és que els processos dels cossos A1 i A2 tinguen una durada màxima d'11 mesos i de fins a 8 mesos en la resta de cossos.

next