À Punt busca experts en SEO, xarxes socials i meteoròlegs per a la seu de Burjassot

La televisió pública torna a obrir la borsa de treball i valorarà haver estat en l'antiga RTVV i haver passat els processos de selecció, entre altres mèrits
/ València
27 novembre 2018 01:00h
La "carxofa" dels nous mitjans de comunicació ja és visible en alguns esdeveniments.

À Punt torna a obrir les borses de treball per a la seu de Burjassot. En aquesta ocasió, la televisió pública busca els perfils de SEO mànager, expert en xarxes i comunicació, analista de mitjans socials i meteoròleg. La resolució es va dictaminar el passat 21 de novembre i aquest dimarts s'ha publicat en el DOGV.

Els mèrits que es valoraran són l'experiència professional (amb més punts per als treballadors de RTVV); la superació de processos selectius en el grup de l'antiga RTVV; els serveis prestats en el grup de l'antiga RTVV; els coneixements de valencià; els coneixements d'idiomes estrangers i d'altres llengües oficials de l'estat espanyol; la possessió d'altres titulacions acadèmiques oficials d'igual o major nivell a l'exigit per a l'accés a l'àrea o categoria professional a què s'opta excloent-ne el que siga necessari per a accedir-hi; els cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estiga relacionat directament amb l'actualització dels coneixements a desenvolupar en el lloc de treball que s'ocuparà, i la possessió d'altres títols expedits per les universitats. També es tindrà en compte si l'aspirant té algun grau de diversitat funcional.

next