El Consell dóna més protecció a la Serra d'en Galceran

L'àrea té "un gran interés paisatgístic i ambiental" i alberga diversos tipus d'ecosistemes forestals en bon estat de conservació
/ València
23 novembre 2018 01:00h
Entre els principals valors que justifiquen la seua inclusió en la Xarxa Natura 2000 es troben importants representacions de diversos hàbitats d\'interés comunitari.

El ple del Consell ha aprovat un decret que declara com a Zona Especial de Conservació (ZEC) el Lloc d'Importància Comunitària (LIC) Serra d'en Galceran i detalla la norma de gestió que regirà en aquest espai, així com en la Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) Planiols-Benasques.

Ambdós tipus d'espais (ZEC i ZEPA) constitueixen la Xarxa Natura 2000, una xarxa ecològica europea d'àrees de conservació de la biodiversitat.

La Serra d'en Galceran, a la Plana Alta, és una àrea de gran interés paisatgístic i ambiental que alberga diversos tipus d'ecosistemes forestals en bon estat de conservació. Entre els principals valors que justifiquen la seua inclusió en la Xarxa Natura 2000 es troben importants representacions de diversos hàbitats d'interés comunitari. A més, hi nidifiquen tres parelles d'àguila perdiguera, una espècie amenaçada la població reproductora de la qual s'ha reduït a només 16 parelles a la demarcació de Castelló.

Pel que fa a la ZEPA Planiols-Benasques, representa una de les principals àrees de nidificació de l'arpella cendrosa al territori valencià, amb vora 50 parelles reproductores en els últims anys. L'elevada densitat que l'espècie presenta en aquest lloc es deu a la considerable presència de matolls de garric en bon estat de conservació sobre un relleu suau, que en conjunt representa un hàbitat idoni per a la reproducció de l'espècie.

La declaració del ZEC i l'aprovació de la norma de gestió per a aquest espai, així com la ZEPA, representen l'instrument necessari per a garantir el manteniment dels hàbitats i espècies en un estat de conservació favorable.

next