Els treballadors de la Generalitat han perdut un 12% de poder adquisitiu des de 2010

Intersindical considera que el II Acord de Millora de la Funció Pública "és una cortina de fum"
/ València
22 novembre 2018 01:00h

Els empleats públics de la Generalitat han patit una pèrdua de poder adquisitiu total consolidada des de gener de 2010 fins a desembre de 2017 d'un 12,3%. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi realitzat per Intersindical Valenciana sobre les retribucions del personal empleat públic de la Generalitat. Es tracta d'uns salaris que afecten directament més de 122.000 persones, recalca el sindicat en un comunicat.

Intersindical assenyala les premisses per a fer el càlcul de la pèrdua de poder adquisitiu: no s'han computat les retallades retributives conjunturals, com ara la reducció al 50% del complement de la carrera professional i els sexennis; a l'hora de fer les estimacions s'han acollit a les previsions macroeconòmiques del Banc d'Espanya en juny de 2018, i tampoc no s'han computat els fons addicionals per a l'homologació de complements, projectes de millora de l'eficiència i la productivitat i plans de pensions.

A partir d'ací, l'informe reflecteix que la pèrdua de poder adquisitiu total consolidada des de gener de 2010 fins a desembre de 2017 és d'un 12,3%. A més, aquesta pèrdua total estimada des de gener de 2010 fins a desembre de 2020 és d'un 10,95%.

La davallada com a conseqüència de les polítiques d'austeritat en matèria de personal és, segons Intersindical, "un fet contrastat i quantitativament important, fins i tot tenint en compte les millores retributives previstes al II Acord de Millora de la Funció Pública, signat pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i les organitzacions sindicals CSI-F, CCOO i UGT", assenyalen.

Així mateix, afegeixen que les grans xifres de millora de les retribucions, un 8,79%, recollides al II Acord de Millora de la Funció Pública, "només serveixen, realment, per a reduir la pèrdua de poder adquisitiu del 12,3% al 10,95%, és a dir, un 1,35%".

L'informe també preveu entre les seues conclusions que "la desvinculació dels acords en matèria retributiva de l'IPC i la seua vinculació al PIB desvirtuen l'objectivitat de la visió global de la pèrdua de poder adquisitiu del personal públic". "El II Acord de Millora de la Funció Pública és una cortina de fum que emmascara la realitat i és un error històric", agreguen.

En aquesta línia, Intersindical critica que "malgrat la campanya sobre les bondats del II Acord de Millora de la Funció Pública, els treballadors i treballadores de la Generalitat en 2020 continuaran perdent un 10,95% de la seua capacitat adquisitiva respecte de la que teníem abans de 2010, raó per la qual continua estant justificada la reivindicació de la recuperació del poder adquisitiu".

"No hem d'oblidar ni deixar de reivindicar la restitució de l'import de les pagues extraordinàries a la seua situació original i la compensació de les variacions de l'IPC amb acords d'increments retributius per damunt de les previsions de l'IPC, incloent clàusules de revisió salarial i no amb vinculacions amb el PIB", afegeixen.

Intersindical conclou recalcant que "tampoc no cal oblidar la provisió de fons extraordinaris per la recuperació del poder adquisitiu, tal com es va comprometre la Generalitat a l'Acord de Legislatura i que, a hores d'ara, estan pendents, així com destinar al personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat els fons addicionals per homologacions retributives i no desviar-los al sector públic instrumental com han fet en 2018 en contra de l'opinió de totes les organitzacions sindicals".

next