El Tribunal Suprem estableix que les prestacions per maternitat no paguen IRPF

En la Llei de l'IRPF estan excloses de pagament les prestacions públiques percebudes per naixement, part múltiple, adopció, maternitat i fills a càrrec
5 octubre 2018 01:00h

Una sentència de la secció segona de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Suprem estableix com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat no han de pagar IRPF. La sentència rebutja un recurs de l'advocacia de l'Estat que s'oposava a aquest plantejament i confirma una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. Aquesta sentència va estimar un recurs d'una dona i va ordenar a Hisenda que li retornara la quantitat ingressada en IRPF l'exercici 2013. L'advocat de l'Estat va recórrer al Suprem la sentència del tribunal madrileny al·legant que hi havia resolucions d'altres tribunals espanyols que es contradeien. Ara, el Suprem fixa criteri i contradiu l'Agència Tributària.

Segons la sentència del Suprem, la prestació per maternitat es pot considerar inclosa en un dels articles de la Llei de l'IRPF que fa referència a prestacions públiques percebudes per naixement, part múltiple, adopció, maternitat i fills a càrrec; totes elles exemptes d'IRPF. 

A partir d'aquesta decisió, qualsevol recurs que estiga interposat a un tribunal per aquesta qüestió s'haurà de resoldre segons la doctrina legal que ha establit ara el Tribunal Suprem.

next