El ficus de Maria Agustina i l'olivera de Rei en Jaume de Castelló seran arbres monumentals d'interés local

Els dos arbres seran els primers a incorporar-se en un catàleg que permetrà establir mesures de protecció específiques sobre els exemplars
/ Castelló de la Plana
24 setembre 2018 01:00h
El ficus de la plaça Maria Agustina va ser plantat a principis dels anys 30.

El ficus de Maria Agustina i l'olivera de l'avinguda de Rei en Jaume seran els dos primers arbres a incorporar-se al catàleg d'arbres monumentals d'interés local de la ciutat de Castelló, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

L'alcaldessa, Amparo Marco, ha remarcat que tots dos exemplars "destaquen pels seus valors biològics, paisatgístics, històrics, culturals i socials per a la ciutat de Castelló", per la qual cosa el govern municipal elevarà al ple d'aquest dijous la proposta per a aprovar la seua declaració com a arbres monumentals d'interés local.

El ficus de la plaça Maria Agustina va ser plantat a principis dels anys 30 i destaca per la seua alçada, de 18 metres, un tronc de 4,55 metres de circumferència i una copa de 25 metres. Pel que fa a l'olivera de l'avinguda Rei en Jaume, que va ser plantada en la seua ubicació actual en 1984, té 350 anys i presenta un tronc de 5,90 metres de perímetre i una copa de 8 metres de diàmetre. El nou pla urbanístic preveu la millora de la integració paisatgística de l'olivera amb l'objectiu de potenciar els valors que la fan mereixedora de la seua inclusió en el catàleg d'arbres monumentals d'interés local.

La inclusió d'aquestos exemplars singulars en el catàleg d'arbres monumentals d'interés local permetrà establir mesures de protecció específiques, com ara un perímetre de protecció de 22,5 metres, en coincidència amb el que està establit en el catàleg d'arbres monumentals i singulars valencians –12,5 de copa més altres 10 de seguretat–.

Qualsevol actuació que es realitze dins del perímetre de 14 metres de radi estarà subjecta a autorització administrativa per a assegurar la protecció de l'arbre monumental.

La Conselleria de Medi Ambient ofereix suport tècnic

L'acord de declaració serà presentat a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, juntament amb una fitxa descriptiva amb les dades que avalen els valors de l'arbre a protegir.

La Conselleria inscriurà el ficus i l'olivera en la corresponent secció del catàleg d'arbres monumentals, mentre que l'Ajuntament s'encarregarà de gestionar el catàleg d'arbres monumentals d'interés local a més de les accions de conservació del ficus, amb el suport tècnic de la Conselleria per a coordinar i supervisar els treballs.

La Llei Autonòmica de Patrimoni Arbori Monumental ja incorpora dins de la protecció genèrica el ficus i l'olivera, que formen part del catàleg d'arbres monumentals i singulars del País Valencià.

Aquesta protecció genèrica inclou accions de cultiu, podes lleus, tractaments fitosanitaris i pràctiques tradicionals per al manteniment de l'arbre o la recol·lecció de fruits; activitats educatives, científiques i ecoturístiques, i treballs de conservació de l'arbre i el seu entorn en coordinació amb la Conselleria competent.

next