Els especialistes en economia circular plantegen crear una plataforma que impulse l'ecodisseny col·laboratiu entre empreses

Els experts proposen simplificar materials multicapa i afavorir l'ús de l'aigua regenerada
/ València
10 setembre 2018 01:00h
L\'AVI planteja alternatives al reciclat mecànic a través de noves tècniques de valorització de residus.

La simplificació de materials amb estructura multicapa, com els utilitzats en els briks, o el desenvolupament de tractaments alternatius més eficients per a afavorir l'ús d'aigua regenerada són algunes de les propostes que el Comité Estratègic d'Innovació Especialitzat (CEIE) en Economia Circular ha estudiat aquest dilluns en una nova trobada per a identificar oportunitats d'innovació dirigides a les empreses valencianes.

El grup de treball, en el qual participen representants del col·lectiu científic, instituts tecnològics i l'empresariat, advoca per implantar un nou sistema de marcat dels envasos que permeta optimitzar la recollida i classificació de materials en les plantes de tractament.

L'equip multidisciplinari que assessora l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) també planteja alternatives al reciclat mecànic a través de noves tècniques de valorització de residus, entre elles la gasificació o el compostatge. L'objectiu no és altre que reduir al mínim la fracció de fem que acaba en l'abocador.

Així mateix, per a impulsar l'ús de l'aigua regenerada en entorns urbans i agrícoles insten al desenvolupament de tractaments alternatius amb la finalitat d'abaratir el seu cost i que incorporen, per exemple, fonts d'energia renovables. Es tracta, en definitiva, de millorar la qualitat d'eixa aigua amb el menor impacte possible sobre l'import final de la factura dels seus consumidors.

Coordinat pel director de l'Institut Tecnològic del Metall i la Fusta (AIDIMME), Mariano Pérez, el comité també proposa treballar en nous materials i processos productius que permeten allargar la vida útil dels béns de consum. Així mateix, els especialistes plantegen la posada en marxa d'una plataforma de programari per a afavorir l'ecodisseny col·laboratiu mitjançant la difusió entre el teixit productiu de totes les innovacions en materials i processos que contribueixen a reduir l'impacte ambiental. D'aquesta manera es pretén que les empreses tinguen al seu abast totes les eines per a dissenyar productes des d'un punt de vista sostenible.

Materials sostenibles

En aquesta línia, també s'explora el desenvolupament de materials més sostenibles, alternatius als utilitzats en la fabricació els productes destinats al consum, des d'envasos del sector agroalimentari als components electrònics.

En la pròxima trobada, els especialistes que integren aquest equip multidisciplinari analitzaran les capacitats existents al País Valencià, l'impacte de les innovacions seleccionades i estudiaran quins incentius es requereixen per a completar el seu desenvolupament. 

Les conclusions finals es presentaran davant el Comité Estratègic d'Innovació (CEI), que presideix el científic Avelino Corma, en les pròximes setmanes. I, a continuació, les innovacions proposades es difondran a tot el teixit productiu per al seu posterior desenvolupament i implementació.

next