L'Ivace registra en el primer semestre de 2018 un total de 44.782 certificats energètics d'habitatges

​​​​​​Tots els edificis de nova construcció i els ja existents posats a la venda o lloguer han de comptar obligatòriament amb un certificat d'eficiència energètica
/ València
9 agost 2018 01:00h
S\'ha habilitat un portal web des del qual es realitza tota la tramitació telemàtica i s\'ofereix informació detallada.

L'Ivace (l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), a través de la Unitat d'Energia, ha registrat durant el primer semestre de 2018 un total de 44.782 certificats d'eficiència energètica d'edificis al País Valencià.

A més, des de l'institut han recordat que tots els edificis de nova construcció així com els ja construïts que es posen a la venda o lloguer han de comptar, obligatòriament, amb un certificat d'eficiència energètica.

Del total de certificats tramitats, un total de 692 registres corresponen a habitatges nous i els 44.091 restants a habitatges ja existents que s'han posat a la venda o lloguer. Quant a la distribució per demarcacions d'aquestos registres, cal subratllar que la demarcació d'Alacant acapara el 46,1% del total; seguida de la demarcació de València, amb el 43%, i finalment la de Castelló, amb el 10,8% del total.

El certificat d'eficiència energètica és un document que proporciona informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis l'objectiu del qual és contribuir a l'estalvi energètic en les llars i millorar la informació als consumidors sobre la qualitat dels edificis i habitatges. S'obté després d'una avaluació objectiva de l'edifici, dóna informació sobre l'energia consumida pel mateix i les emissions de CO2 generades per les instal·lacions tèrmiques en condicions normals de funcionament i té una validesa de deu anys. La certificació energètica posa a disposició del ciutadà que demanda un habitatge la informació objectiva del seu comportament energètic, és a dir, quant consumirà i com afectarà a la factura energètica que es pagarà.

Portal web de certificació energètica

Des de l'Ivace s'ha habilitat un portal web des del qual es realitza tota la tramitació 100% telemàtica i en el qual s'ofereix informació detallada i senzilla als ciutadans sobre quins són els passos per a aconseguir el certificat d'eficiència energètica i els avantatges que aporta.

La directora general de l'Ivace, Júlia Company, ha subratllat que "el sector de l'edificació és un sector prioritari per a l'execució de mesures que comporten una reducció del consum d'energia i la certificació energètica es perfila, en aquest sentit, com un mecanisme molt útil per a avançar cap a un model de construcció més sostenible i eficient".

El sector de l'edificació, que inclou tant habitatges com terciaris, representa al País Valencià el 20,4% del consum total d'energia final del nostre territori. A més, a través d'aquest portal es pot consultar el llistat de tècnics certificadors que poden realitzar el certificat, la tramitació necessària i recomanacions per a obtindre un bon certificat energètic; en definitiva, sobre tots els aspectes relacionats amb la certificació energètica d'edificis.

Sancions

Cal destacar que qualsevol oferta, promoció o publicitat de venda o lloguer d'un edifici, fins i tot de les immobiliàries i portals immobiliaris com a agents intermediaris, hauran de seguir aquesta indicació i l'etiqueta haurà de figurar sempre.

En aquest sentit, la venda o lloguer d'un immoble sense que el venedor o arrendador lliure el certificat d'eficiència energètica, vàlid, registrat i en vigor, al comprador o arrendatari es considera infracció greu i pot implicar multes de 601 a 1.000 euros. Així mateix, falsejar la informació en l'expedició o registre de certificats d'eficiència energètica o anunciar una qualificació d'eficiència energètica que no tinga el suport d'un certificat en vigor degudament registrat es considera molt greu i les multes oscil·len entre 1001 a 6.000 euros.

Etiqueta energètica d'edificis

El resultat del procés de certificació d'eficiència energètica d'edificis es resumeix en una etiqueta de certificació energètica que qualifica l'eficiència energètica de l'immoble dins d'una escala de set lletres, que va des de la lletra A, és a dir, edifici més eficient, a la lletra G, equivalent a edifici menys eficient. La informació sobre el certificat, en particular l'etiqueta d'eficiència energètica, ha de figurar en l'oferta, promoció i publicitat que es realitze per a la venda o lloguer de l'edifici o part del mateix.

Més enllà de la lletra obtinguda, tal com ha explicat Company, "un bon certificat energètic va acompanyat d'un document de recomanacions sobre les millores que es poden fer per a obtindre un comportament energètic més eficient, així com augmentar el confort de l'habitatge i, per tant, reduir la factura energètica si es fa una bona aplicació de les mesures proposades". Les recomanacions han de ser tècnicament viables i inclouran també una valoració econòmica d'inversions i terminis d'amortització per a valorar la seua viabilitat econòmica. Per tant, amb el certificat energètic, el ciutadà disposa d'una potent eina per a millorar l'eficiència energètica del seu habitatge i reduir la seua factura energètica.

next