El sector de la construcció es recupera abans al País Valencià que al conjunt de l'Estat

La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana destaca que els permisos per a construir vivendes han augmentat un 42,2% en 2018
/ València
13 agost 2018 01:00h
Els índexs de preus dels portals immobiliaris mostren els imports que demanen els propietaris de les vivendes, no els que finalment cobren als llogaters

L'esclat de la bombolla immobiliària i la consegüent davallada del sector de la construcció van ser els orígens de la crisi econòmica iniciada en 2007 i de la qual encara està recuperant-se l'economia. Durant els anys més durs de la crisi, aquest ha sigut un dels sectors més afectats, que ha reduït tant la seua activitat com el nombre d'ocupacions que generava. 

Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a principis de 2008 la construcció donava feina a més de 300.000 valencians. Aquesta xifra representava en aquell moment el 14,4% de l'ocupació total del País Valencià. Després d'arribar a mínims en 2013 –quan només hi havia 89.600 persones que treballaven al sector–, va començar un repunt de l'ocupació en la construcció. En el tercer trimestre de 2017 el nombre d'ocupats va ascendir fins a 130.000 i des d'aleshores s'ha mantingut més o menys estable. 

Les darreres xifres de l'EPA revelen que en el el segon trimestre de 2018 la construcció ocupa 127.600 persones. D'altra banda, les últimes dades de l'atur fetes públiques pel ministeri d'Ocupació mostren que en juliol hi ha 300 ocupats menys que en juny. 

Encara que en termes d'ocupació sembla que el sector continua estancat, la construcció és el sector que més està creixent en 2018 i la licitació oficial, partint de mínims, està avançant a taxes molt elevades. Per la seua banda, l'edificació d'habitatges accelera la seua trajectòria positiva amb taxes de dos dígits. Així s'extrau d'un informe presentat per la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que remarca un creixement de la construcció aparellat a l'augment de la compravenda de vivendes. 

D'aquesta manera i segons les dades de la CEV, entre gener i abril de 2018 es van dur a terme activitats de licitació d'obres per valor de 194.22 euros, un 59,5% més que en el mateix període de 2017. Pel que fa a l'enginyeria civil, l'activitat es va incrementar un 81% respecte a 2017. D'altra banda, la licitació en edificació es va incrementar entre gener i abril un 32% respecte als mateixos mesos de 2017. Això va suposar que l'obra licitada al País Valencià en els 4 primers mesos de l'any representara el 6% del total d'allò licitat al País Valencià.

Construcció i compra de vivendes

Un dels indicadors del creixement del sector que més destaca la CEV és l'augment dels visats de direcció per a vivendes a construir, que van augmentar un 42,2% durant els primers 4 mesos de 2018. També destaquen que la superfície a construir, tant per a ús residencial com per a no residencial, ha augmentat un 62,7%. Els empresaris valencians destaquen que encara que en l'àmbit estatal el sector de la rajola també es recupera, ho fa a un ritme menor. Així els permisos de construcció de vivendes s'han incrementat a l'estat espanyol un 22,9% i la superfície ha crescut un 25,6%.

D'altra banda, la patronal també assenyala que les operacions de compravenda de vivendes han augmentat. Durant el primer trimestre de l'any, la venda de vivenda nova va créixer un 11,10% respecte al darrer trimestre de 2017 i un 12,43% respecte a l'any anterior. Pel que fa a la vivenda de segona mà, la compravenda va augmentar un 20,50% respecte a l'últim trimestre de 2017 i un 19,78% respecte a l'any anterior.

Tal com recull la CEV en el seu informe, la Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció (FEVEC) assenyala que la confiança empresarial en el sector va en augment, tot i que les empreses no han millorat les seues xifres amb un dinamisme tan gran com el que apunta la CEV.

next