Més de 17.000 opositors aspiren a guanyar una de les 3.000 places de mestres

Educació constitueix 229 tribunals a les tres demarcacions, on participaran 1.145 examinadors
/ València
25 juny 2018 01:00h

Aquest dimarts, 26 de juny, comencen les oposicions d'accés al cos docent d'Infantil i Primària, un procés selectiu que permetrà cobrir 3.000 places de mestres a les quals opten un total de 17.235 opositors entre les diferents especialitats convocades. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha configurat 229 tribunals a València, Castelló de la Plana i Alacant, on participaran 1.145 examinadors (més una quantitat idèntica de suplents).

De les 3.000 places del cos de mestre, 975 corresponen a Educació Primària, 675 a Educació Infantil, 500 a Audició i Llenguatge, 400 a places d'Anglés, 180 a especialistes d'Educació Física, 150 a Música i 120 a Pedagogia Terapèutica. Cal recordar que per a 2019 Educació convocarà 5.000 places per a Secundària i altres cossos docents; en 2020 hi haurà de nou oposicions amb 2.500 places d'accés lliure a Secundària i altres cossos docents, i en 2021 es convocaran 2.500 places més per a Infantil i Primària.

Per a realitzar el procés de selecció s'han configurat 229 tribunals que, per primera vegada, seran paritaris en la mesura que siga possible i, a més, com a novetat s'especifica que si alguna aspirant dóna a llum durant el transcurs de les oposicions, aquesta persona podrà reprendre el procediment després del part. El Ministeri d'Educació va fixar que, en la fase de concurs, l'experiència docent passa de 5 a 7 punts. En la part dels temes, els candidats disposaran d'una opció més, ja que s'extraurà un tema més en el sorteig per a redactar la part A de l'examen, és a dir, es passa de 2, 3 o 4 segons l'especialitat a 3, 4 o 5 temes. El Ministeri també va marcar que la nota final s'obtindrà de ponderar en un 60% la fase d'oposició i un 40% els mèrits. Fins ara, la fase d'oposició equivalia a dos terços i els mèrits a un terç.

La fase d'oposició constarà de dues proves amb caràcter eliminatori, tal com va establir el govern espanyol. La primera de les proves tindrà per finalitat demostrar els coneixements específics de l'especialitat de cadascun dels aspirants i constarà de dues parts, que es valoraran conjuntament. La segona prova tindrà com a objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica dels candidats i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Aquesta consistirà en la presentació d'una programació didàctica i l'elaboració i exposició oral d'una unitat didàctica.

Tribunals

Educació ha configurat 229 tribunals que mobilitzaran 1.145 persones titulars i 1.145 suplents que avaluaran els 17.235 candidats a les 3.000 places del cos de mestres.

A la demarcació d'Alacant es constituïran 85 tribunals dels quals 27 seran per a avaluar els candidats a les places docents d'Infantil, 8 als d'Anglés, 6 als d'Educació Física, 3 als de Música, 8 als d'Audició i Llenguatge, 6 als de Pedagogia Terapèutica i 27 als aspirants a les places de Primària.

Un total de 31 tribunals es distribuiran a la demarcació de Castelló, dels quals 10 seran d'Infantil, 3 d'Anglés, 2 d'Educació Física, 1 de Música, 3 d'Audició i Llenguatge, 2 de Pedagogia Terapèutica i 10 de Primària. A la demarcació de València hi haurà 113 tribunals dels quals 39 seran d'Infantil, 10 d'Anglés, 8 d'Educació Física, 4 de Música, 11 d'Audició i Llenguatge, 9 de Pedagogia Terapèutica i 32 de Primària.

Aspirants

Un total de 17.235 opositors aspiren a guanyar una de les 3.000 places de mestres, per tant, per cada lloc docent oferit en la convocatòria hi haurà 5,7 candidats.

A la demarcació d'Alacant s'hi han inscrit un total de 6.338 opositors, dels quals 2.042 opten a les places d'Educació Infantil, 610 a les d'Anglés, 406 a les d'Educació Física, 223 a les de Música, 542 a les d'Audició i Llenguatge, 407 a les de Pedagogia Terapèutica i 2.108 a les de Primària.

Pel que fa a la demarcació de Castelló, 712 persones aspiren a les places d'Educació Infantil, 205 a les d'Anglés, 121 a les d'Educació Física, 73 a les de Música, 171 a les d'Audició i Llenguatge, 144 a les de Pedagogia Terapèutica i 745 a les d'Educació Primària.

La més concorreguda en aquest procés selectiu és la demarcació de València, on 3.047 persones optaran a les places d'Educació Infantil, 806 a les d'Anglés, 533 a les d'Educació Física, 287 a les de Música, 853 a les d'Audició i Llenguatge, 698 a les de Pedagogia Terapèutica i 2.502 a les d'Educació Primària.

next