Habitatge engega un projecte pilot de cooperativisme de vivenda en 7 ciutats

Les parcel·les on s'alçaran les llars es troben a Gandia, Alzira, Torrent, Alacant, Alcoi, Sant Joan i Torrevella perquè és on l'Evha té solars que s'adapten a les condicions del concurs públic
/ València
21 juny 2018 01:00h
Habitatge considera que aquesta és una manera de facilitar l\'accés a una vivenda a les persones que no poden accedir-ne a una de manera tradicional.

Cedir l'ús de sòl públic a cooperatives de vivenda és un dels compromisos que el Consell va adoptar en el seminari de govern de Vinaròs i Benicarló el passat hivern. Mesos després, Habitatge ha tancat el plec de condicions perquè les cooperatives puguen optar, mitjançant concurs públic, a un dels solars de l'Evha per a construir vivendes. Les parcel·les estan distribuïdes per tot el País Valencià i segons les estimacions dels tècnics de la conselleria, es podran crear aproximadament 180 habitatges.

Els set municipis escollits per a portar endavant el projecte pilot són Gandia, Alzira, Torrent, Alacant, Alcoi, Sant Joan i Torrevella. Segons ha explicat la directora general de l'Evha, Helena Beunza, no s'ha tirat cap solar a València ciutat perquè Habitatge no compta amb cap parcel·la en què es puguen construir un mínim de 12 cases, que són les necessàries "perquè isquen els números" i el projecte siga viable econòmicament. No obstant això, cooperatives com la Marítima, al Cabanyal, porten anys reivindicant que al barri del Cabanyal hi ha solars que sí que compleixen els requisits i tenen ja un projecte viable per a desenvolupar-lo al barri marítim.

Segons han explicat les cooperatives construiran les vivendes en sòl de titularitat pública i les podran utilitzar durant 75 anys, a canvi de cedir com a mínim un habitatge al Consell perquè augmente el parc públic de vivenda. Una vegada transcorregut eixe període de temps, l'edifici passarà a ser íntegrament de la Generalitat. Habitatge estima que el plec de condicions es farà públic i oficial en aproximadament tres setmanes.

Habitatge considera que aquesta és una manera de facilitar l'accés a una vivenda a les persones que no poden accedir-ne a una de manera tradicional. L'import del lloguer el determinarà cada cooperativa, però per a optar-ne a una caldrà entregar amb antelació un dipòsit de 6 mesos. Això és a causa que la construcció de l'edifici estarà finançada al 80% per entitats bancàries i la cooperativa haurà d'anar tornant el préstec.

La directora general d'Habitatge, Rebeca Torró, ha qualificat la iniciativa com a projecte pilot, perquè esperen que els ajuntaments cedisquen també els seus solars a aquest propòsit.

Requisits per a accedir al concurs públic

Al concurs públic es podran presentar cooperatives, constituïdes o no. En cas de guanyar-lo, les que no estiguen constituïdes, hauran de ser-ho. La cooperativa serà la titular del dret de superfície per un termini màxim de 75 anys i cedirà als socis l'ús de la vivenda perquè s'utilitze com a casa habitual i permanent.

Amb l'objectiu d'evitar la formació de guetos, el 50% dels socis cooperativistes hauran de pertànyer a col·lectius preferents. És el cas de dones víctimes de violència de gènere o afectats per desnonaments. Els cooperativistes no podran tindre una renda superior a 4,5 Iprem i la quota a abonar a la cooperativa –el lloguer– no podrà superar el 30% dels ingresos de l'inquilí.

Habitatge valorarà la qualitat del projecte presentat des del punt de vista arquitectònic i d'integració urbanística, l'adequació mediambiental  –s'exigirà un certificat energètic de tipus B– i la tipologia de la vivenda, de l'edifici i l'adequació als col·lectius als quals van destinades les llars. Segons ha explicat Beunza, es tindrà en compte també el projecte de vida en comú que propose la cooperativa, i si el fa extensiu a la resta del barri.

next