La Unió demana a Agricultura que publique ja la normativa d'ajudes a les ADS ramaderes

La difícil situació econòmica de les explotacions ramaderes fa que siguen imprescindibles per a la seua viabilitat i el paper del veterinari és fonamental
18 març 2014 01:00h
RedactaVeu / València

La Unió de Llauradors i Ramaders sol·licita a la Conselleria d'Agricultura que publique ja la normativa per la qual es concedeixen ajudes per al funcionament de les Agrupacions de Defensa Sanitàries (ADS) del sector ramader al País Valencià.

La Unió disposa d'un esborrany però a hores d'ara no s'ha tret encara la norma per a aquest exercici pressupostari amb la consegüent preocupació que ha generat aquest retard en les ADS i ramaders afectats.

En aquest sentit, la Unió assenyala que quan més tard isca aquesta normativa menys període de temps hi haurà per a justificar les despeses i augmentaran les dificultats burocràtiques. Per açò, a part de reclamar la seua immediata publicació, considera que hauria d'ampliar-se el període de justificació de l'1 de gener fins al 30 de setembre.

En un altre ordre de coses, la Unió també demanda que la Conselleria d'Agricultura, a través d'aquestes ajudes, incloga el veterinari de les ADS, com en anteriors exercicis, i no com preveu ara de reduir la seua aportació per a sufragar el seu cost només a la meitat. No cal oblidar que la situació econòmica de les explotacions fa difícil assumir-ho per part dels ramaders i és molt necessària la seua labor per a la prevenció de malalties dels animals i la prevenció de malalties zoonòtiques (malalties dels animals que es poden transmetre a l'home).

L'import de la línia inclòs dins del programa de desenvolupament i millora de la ramaderia és de 800.000 euros per a totes les ADS, amb un import màxim per a cadascuna de 15.000 euros. Les subvencions van encaminades a cobrir les despeses veterinàries pel compliment del programa zoosanitari anual i ajudes dirigides a l'execució de programes sanitaris enfront de certes malalties que puguen suposar un fre econòmic per a les explotacions ramaderes. Se subvencionen els honoraris veterinaris de les ADS (al 50%), l'adquisició de vacunes i biocides o la indemnització per sacrifici d'animals malalts o sospitosos com a conseqüència de l'aplicació de programes de control de tuberculosi.

Els ramaders tenen l'obligació de tenir un programa anual zoosanitari, la finalitat d'aquests programes és el control de les malalties dels animals per regions o zones, en les quals se sol distribuir per agrupacions de ramaders (ADSG) que realitzen una observació de les diferents explotacions englobades en un territori per si es manifestara alguna malaltia. Al mateix temps, es realitzen revisions mèdiques i altres treballs essencials per a la bona sanitat, benestar animal i bioseguretat de la cabanya ramadera de cada zona. Així mateix, les ADS exerceixen de col·laboradores en la Xarxa de Vigilància Epidemiològica Nacional.

Aquestes ajudes beneficien a un total de 97 Agrupacions de Defensa Sanitària Ramaderes al País Valencià, amb milers de ramaders que hi pertanyen.

next