L'auditoria de FGV detecta 12,3 milions de sobrecostos injustificats entre 2000 i 2007

L'empresa no va descomptar als proveïdors 1.354.333 euros per retards en el lliurament dels trens adquirits
/ València
22 maig 2018 01:00h

La gestió de l'empresa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) durant la primera dècada de 2000 no va ser especialment rigorosa. Un informe elaborat per una auditoria interna de l'empresa assenyala diverses irregularitats en l'adjudicació de contractes per a l'adquisició de cotxes i altra maquinària. Els primers anys del segle XX la gerència de l'empresa pública estava en les mans de Jorge García Bernia i, a partir de 2003, de Marisa Gracia, amb Eduardo Zaplana i Francisco Camps al front del Consell.

Les presumptes irregularitats se centren, sobretot, en els següents dos conceptes: d'una banda, sobrecostos produïts després de l'adjudicació del contracte i, de l'altra, en penalitats no cobrades als proveïdors. Aquest segon concepte descriu els descomptes als proveïdors que FGV no va efectuar al pagament dels vehicles pel retard en l'entrega. Tot això va suposar a l'empresa pública un sobrecost de 12.327.925,5 euros. Tot plegat s'extrau del resum de l'informe elaborat per l'auditoria interna al qual ha tingut accés Diari La Veu. Els actuals gestors de l'empresa van demanar una auditoria que va revelar diferents irregularitats. A partir de l'informe, el consell d'administració ha obert una investigació per tal de confirmar l'existència de delictes. Si és així, ho portaran a la Fiscalia.

Sobrecostos i penalitats

La primera irregularitat que ha trobat l'auditoria correspon a l'increment en 5,621.363 euros del contracte per l'adquisició, en l'any 2000, d'unitats de la sèrie 4100 per a la línia de FGV per al tram d'Alacant. El contracte inicial va patir quatre modificacions que van fer incrementar l'import total a pagar.

La següent anomalia detectada en l'informe va tindre lloc en 2004, quan ja era gerent Marisa Gracia i Francisco Camps estava al capdavant de la Generalitat. En aquesta ocasió, el Consell va autoritzar el contracte de compra de 10 unitats de metro de la sèrie 4300 per un import de 55.172.413 euros sense IVA. Finalment, però, FGV va pagar 59.525.000 també sense IVA. A banda de la compra d'aquestes 10 unitats, FGV va adquirir-ne 10 més, juntament amb altres materials. Això va fer que l'import total pagat ascendira a 135.088.795 euros.

L'any 2005, FGV va adjudicar la compra de material per al metro de la sèrie 4300 a l'empresa que va realitzar l'oferta més cara perquè era la mateixa que havia subministrat el material els darrers temps. L'import principal del contracte era de 3.000.200 euros i se'n van acabar pagant 3.999.842. En aquest contracte, l'auditoria considera que es van incomplir els terminis per a publicar les adjudicacions als diferents canals de comunicació oficial. A més, denuncia que no existeix cap pòlissa de responsabilitat civil ni certificat de vigència d'inscripció i, finalment, explica que es van modificar les possibles penalitats als proveïdors. En principi, l'adjudicació s'havia de fer per concurs públic, tot i que es convertir en un procediment negociat per publicitat sense cap informe que explique o acredite el canvi.

A partir de 2006 les irregularitats són més de caràcter administratiu, però acaben també afectant econòmicament FGV. Així, en 2006 es va contractar el subministrament de 20 cotxes motors intermedis per a integrar-los als ja existents de la sèrie 4300 de metro. En aquest cas, es van modificar, entre altres coses, la fórmula de revisió de preus, la forma de facturació i pagament i el termini per a fer-lo efectiu. Segons l'informe, aquestos canvis van ser perjudicials per a FGV. A més, es modifica també la data de lliurament dels cotxes, una vegada produït l'incompliment del termini d'entrega. Segons l'auditoria, FGV no va aplicar a l'empresa la penalitat de demora corresponent i va pagar de més 744,948 euros.

L'any 2007 FGV va adquirir 22 unitats de cotxes de metro sèrie 4300 per a la prolongació de la línia 1. Aquesta prolongació mai no es va produir i l'empresa pública va pagar pels vehicles 158.919.601 euros. Algunes unitats d'aquesta compra es van entregar amb retard i no es van aplicar les penalitats establertes per canvis en les normatives una vegada produïdes les demores. En aquest sentit, FGV va pagar 609.384 euros de més. A banda d'això, el plec de condicions no conté els criteris i normes de valoració per a puntuar les ofertes presentades. Tampoc hi consta l'aprovació del contracte per l'organisme corresponent, entre altres irregularitats.

Altres anomalies d'aquest període corresponen a la compra de 20 cotxes remolques per a la integració en unitats ja existents. Aquestos cotxes havien de ser utilitzats també per a la fallida prolongació de la línia 1 del metro i van costar a l'empresa 27.230.417 euros. En el subministrament d'aquestos vehicles, l'auditoria ha detectat que no es va donar la publicitat corresponent a la licitació del contracte, que es va realitzar fora de termini. Tampoc hi ha cap pòlissa de responsabilitat civil ni certificat de vigència d'inscripció i l'auditoria destaca problemes específics no subsanats a les Actes Definitives.

Totes aquestes anomalies estan sent sotmeses a una investigació profunda per part de l'actual gerència de l'empresa, encapçalada per Juan Andrés Sánchez Jordan. La Conselleria d'Obres Públiques, amb Maria José Salvador al capdavant, va explicar diumenge que, en conéixer els resultats en març, va engegar una investigació que pot acabar portant l'antiga gerència de l'empresa pública davant la Fiscalia.  

next