Un centenar de municipis es troben en risc alt de despoblament

L'Agenda Valenciana Antidespoblament va detectar a mitjans d'abril de 2017 setanta-dos localitats afectades per l'abandonament
/ València
14 maig 2018 01:00h

El Grup de Treball de la Comissió Interdepartamental creada en el marc de l'Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT) s'ha reunit aquest dilluns per a validar els criteris amb què catalogar els risc de despoblament dels municipis valencians. Això no obstant, la comissió compta ja amb una sèrie d'indicadors per a diagnosticar aquest "problema complex" que afecta un centenar de localitats que es troben en risc alt o molt alt de despoblament.

La consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha destacat l'esforç del Consell en la lluita contra la despoblació. En aquest sentit, ha indicat que s'està treballant a hores d'ara sobre un pla integral d'actuacions de la Generalitat i que es comptarà en breu amb un catàleg d'accions per a potenciar les sinergies entre distintes conselleries, ha explicat Cebrián.

La consellera ha presidit la reunió constitutiva del Grup de Treball de la Comissió Interdepartamental creada en el marc de l'Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT), que ha de validar els criteris per a prioritzar i canalitzar les actuacions en aquesta matèria. Cebrián ha destacat l'esforç coordinat del Consell en eixe catàleg d'accions específiques per departaments –programades o en marxa– per a actuar des d'una perspectiva transversal i integral que engloba des dels serveis educatius, sanitaris i de transport a les mancances d'entitats financeres en nombroses poblacions. "És una qüestió d'equilibri territorial i d'igualtat d'accés a ajudes, servicis i oportunitats econòmiques", ha explicat la consellera, "sense oblidar que hem de reforçar i posar en valor els grans actius existents a les zones d'interior en risc de despoblació", ha indicat a través d'un comunicat.

En aquesta primera trobada s'ha treballat a delimitar la definició de les zones amb risc de despoblació, a partir de criteris demogràfics generals per a determinar municipis i zones de major risc. La comissió compta actualment amb indicadors per al diagnòstic d'"un problema complex", han indicat, que afecta especialment un centenar de municipis de risc alt o molt alt de despoblació. Cal recordar que en abril de 2017, quan es va presentar AVANT, es van identificar setanta-dos municipis amb símptomes de despoblament que es trobaven en "greu risc" de perdre els seus habitants en els pròxims anys.

Relació d'indicadors

Per a fer aquest primer diagnòstic, s'han tingut també en compte les aportacions de Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Per a la classificació dels municipis com d'alt o molt alt risc de despoblació es farà segons complisquen almenys els requisits establits per a cinc dels següents indicadors sociodemogràfics: Densitat de població inferior o igual als 20 habitants/km2; Creixement demogràfic; Taxa de creixement de la població en els últims 20 anys inferior o igual al 0%; Taxa de creixement vegetatiu en el període comprés entre els últims 20 anys inferior o igual a -10%; Índex d'envelliment; Percentatge que representa la població major de 64 anys sobre la població menor de 16 anys (major o igual al 250%); Índex de dependència; Quocient entre la suma de la població de menors de 16 anys i majors de 64 i la població de 16 a 64 anys, multiplicat per 100: major o igual al 60%; Taxa migratòria; Percentatge que representa el saldo migratori en els últims 10 anys sobre la població total de l'últim any inferior o igual al 0%.

De la mateixa manera, es tindran en compte, encara que no complisquen els requisits, els municipis que pertanyen a àrees funcionals amb una densitat demogràfica igual o inferior a 12,5 habitants per quilòmetre quadrat.

L'agenda AVANT respon al compromís del Consell d'emprendre polítiques específiques per a fer front a la despoblació per mitjà dels estímuls adequats per a aprofitar les oportunitats actuals com una estratègia imprescindible per a revertir la greu pèrdua de recursos que implica la despoblació del medi rural.

next