Les matriculacions d'Infantil i Primària per al proper curs seran del 14 de juny fins al 2 de juliol

Educació engega una campanya sobre els tràmits per a fer les inscripcions en les aules de 2 i 3 anys
/ València
27 abril 2018 01:00h

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha iniciat la campanya informativa 'Escola pública, garantia de qualitat', dirigida fonamentalment a les famílies que matriculen els fills i filles per primera vegada a l'escola en les aules experimentals de 2 anys i en Infantil de 3 anys, un procés que tindrà lloc entre el 14 de juny i el 2 de juliol.

La campanya inclou cartells informatius per a tots els centres sostinguts amb fons públics d'Infantil i Primària, així com targetes informatives i informació mitjançant les xarxes socials de la Conselleria dirigides a les famílies.

Educació disposarà d'un espai web on les famílies podran trobar tota la informació sobre el procés d'admissió, qui pot orientar-los pel que fa a qualsevol qüestió relativa a l'aprenentatge dels seus fills i filles i com podran participar en les decisions dels centres una vegada estiguen matriculats.

Tal com s'ha apuntat des d'Educació, el lema de la campanya, 'Escola pública, garantia de qualitat', transmet l'objectiu últim de l'administració educativa, que és detallar totes les mesures que prioritzen el foment de la qualitat educativa en els centres educatius sostinguts amb fons públics.

Cal recordar que el procés d'admissió és el tràmit que segueixen les famílies per a incorporar els fills per primera vegada en el sistema educatiu valencià o quan decideixen canviar de centre. Una vegada s'obté una reserva de lloc escolar a través del procés d'admissió, comença el període de matriculació.

L'alumnat nascut l'any 2012 podrà matricular-se en el primer curs d'Educació Primària, mentre que els nascuts en 2015 ho podran fer en el primer curs del segon cicle d'Educació Infantil (Infantil de 3 anys) i els nascuts en 2016, en les aules experimentals de 2 anys als municipis on estan establertes.

La informació oferida facilitarà que les famílies coneguen les escoles coeducatives, inclusives i plurilingües que ofereix el sistema educatiu valencià. A més, podran conéixer la normativa que regula l'admissió de l'alumnat, en què es troben els criteris de baremació, les places vacants, el calendari d'admissió, l'àrea d'influència del centre i el projecte educatiu i lingüístic autoritzat per aquest.

Les famílies de l'alumnat d'Educació Infantil i Primària podran presentar a les escoles les seues sol·licituds d'admissió entre el 17 i el 24 de maig. Una vegada comprovades i baremades les sol·licituds, la publicació de les llistes provisionals es farà el 4 de juny. Posteriorment, s'obrirà un període de reclamacions entre el 4 i el 6 de juny i, una vegada ateses les reclamacions, seran publicades les llistes definitives d'admesos als centres el dia 13 de juny.

Pel que fa al procés de matriculació de l'alumnat d'Infantil i Primària, aquest es durà a terme des del dia 14 de juny fins al 2 de juliol.

A més a més, cal recordar que les famílies coneixeran quina jornada escolar tindrà cada centre abans de l'inici del procés de matriculació, després de les últimes votacions que van tindre lloc el passat 25 d'abril.

next