Cultura destina, per primera vegada, 500.000 euros a subvencions per a reformar teatres i sales

Les obres s'han d'executar durant aquest any i es poden sol·licitar per a rehabilitacions d'espais i millores d'equipament de so i il·luminació
/ València
25 abril 2018 01:00h
Els interessats disposaran, des d\'aquest dimecres 25 d\'abril, de 15 dies per a sol·licitar les ajudes.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat, per primera vegada, ajudes econòmiques per a finançar les inversions de reforma i modernització d'instal·lacions i equipaments de sales o espais escènics per import total de 500.000 euros. Les obres s'han de fer íntegrament aquest any i comprenen tant la rehabilitació o millora de l'espai escènic com l'habilitació d'ampliació d'espais annexos.

També s'hi inclouen les millores d'equipament en matèria de so, il·luminació, sistemes de projecció i totes aquelles que estiguen relacionades amb l'escenari, ha recordat la Conselleria a través d'un comunicat.

Les ajudes es destinaran a espais escènics existents que estiguen en funcionament; a sales que estiguen tancades però que puguen reobrir-se si s'hi executen les inversions subvencionades, i a sales en fase final de construcció, si l'ajuda es demana per a l'equipament i si en el moment de la convocatòria l'obra està acabada. Per a aquestes dues situacions és necessari que la reobertura de la sala es faça durant la temporada artística següent a la que es produïsca la convocatòria.

La quantia individual d'aquestes subvencions serà sempre el 60% del cost d'execució de les inversions seleccionades; per tant, no podrà superar els 42.000 euros per beneficiari, ja que els projectes que es presenten han de tindre un pressupost inferior màxim de 70.000 euros.

Podran optar a aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que siguen propietàries dels immobles, així com els ens i organismes públics creats per entitats locals i les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa privada gestores de sales públiques o privades que tinguen la gestió dels espais escènics i que hagen sigut autoritzats per a dur a terme aquestes millores d'instal·lacions i equipaments.

Les ajudes estan destinades a espais dedicats a la difusió de les arts escèniques i musicals de caràcter professional, tant públics com privats. No es pretén subvencionar qualsevol tipus d'espai escènic pel fet de tindre aquesta denominació o característica.

Per a la concessió d'aquestes ajudes es constituirà una comissió tècnica de valoració en què estaran representades les entitats constituïdes per propietaris de sales, la Federació de Municipis i Províncies, el circuit de les arts escèniques i musicals de la Generalitat i els gestors de la Conselleria en aquestes matèries.

Els interessats poden presentar la corresponent sol·licitud en el termini de 15 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació en el DOGV, un fet que s'ha donat aquest dimecres, 25 d'abril.

next