Aquest dimecres, 162 escoles votaran si adopten la jornada contínua

La mare i el pare dels alumnes tindran un vot cadascú, mentre que les famílies monoparentals disposaran de dos sufragis
/ València
24 abril 2018 01:00h

Aquest dimecres 25 d'abril es duran a terme les votacions per a decidir sobre el possible canvi de la jornada escolar en tots els centres que han sigut autoritzats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a tal efecte.

La jornada de votacions s'inciarà entre les 8.30 i les 9 hores i les meses hauran d'estar obertes un mínim de 10 hores i un màxim de 14 hores. Per tant, la jornada de votacions finalitzarà entre les 19 i les 23 hores d'aquest dimecres.

Els resultats provisionals del conjunt del territori i per demarcacions es faran públics mitjançant un comunicat de premsa durant el dijous 26 d'abril de vesprada. Cal recordar que votaran les famílies d'un total de 162 escoles. D'aquests centres, 28 pertanyen a la demarcació d'Alacant; 20, a la de Castelló, i 114, a la de València.

Sistema de votació

Cada mare i cada pare (o tutor legal) comptarà amb un vot en aquest procés. Pel que fa a les famílies monoparentals, tindran dos vots que emetrà una sola persona censada.

Vots diferits

El sistema de votació permet emetre el vot en diferit per cada mare, pare o tutor/a legal. Per a tal fi, aquest s'ha d'haver enviat per correu electrònic certificat abans de l'escrutini per tal que es comptabilitze. Una altra opció és que s'haja lliurat al director/a del centre educatiu cinc dies abans de les votacions. En aquest segon cas, com a màxim s'ha de lliurar el 24 d'abril de 2018 a la direcció del centre.

Modificació de jornada

Perquè un centre educatiu puga modificar la jornada escola cal que la proposta obtinga el 55% de vots favorables de la totalitat del cens. La mesa de votació estarà integrada pel director o directora del centre, que actuarà de president/a, i dos pares, mares o tutors d'alumnes, designats per sorteig, dels quals actuarà com a secretari el de menor edat.

next