L'Agència de la Innovació i les universitats volen facilitar la inserció d'investigadors en les empreses

Els representants de les institucions acadèmiques han presentat una proposta de treball que s'haurà d'aprovar durant les setmanes vinents
/ València
19 abril 2018 01:00h
Les universitats han proposat la cooperació de l\'Agència Valenciana de la Innovació en un projecte per a millorar els mecanismes d\'incorporació de doctors i tecnòlegs en les empreses. 

La Xarxa d'Universitats Valencianes per al foment de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID), en la qual s'integren les cinc universitats públiques valencianes i dues de privades, ha proposat la cooperació de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) en un projecte per a millorar els mecanismes d'incorporació de doctors i tecnòlegs en les empreses. 

L'equip directiu de l'AVI ha mantingut una reunió de treball amb els vicerectors de Recerca de les set universitats, acompanyats per representants dels departaments de transferència de coneixement i les escoles de doctorat, així com dels parcs científics. 

En la reunió de treball, els vicerectors han insistit en la necessitat d'impulsar la incorporació de doctors i tecnòlegs en el teixit productiu valencià. 

En aquesta línia, l'Agència ja preveu entre les seues actuacions el finançament dels doctorats realitzats al si de les empreses i tutelats pels diferents departaments universitaris, així com la incorporació de tecnòlegs en el teixit productiu. Ambdues mesures estan recollides en l'acord del Consell per a propiciar la inserció, Pla GenT

En sintonia amb les activitats de l'Agència al voltant de la promoció del talent, els representants de les set universitats han presentat una proposta de treball que haurà d'acordar-se durant les setmanes vinents.

next