Educació posa en marxa un portal de recursos web per a la igualtat i la convivència

El repositori Reico conté materials en format digital i descarregables per a les diferents etapes educatives
/ València
11 abril 2018 01:00h
Marzà assegura que \'Reico\' afavoreix la participació de tota la comunitat educativa per a aconseguir uns centres educatius segurs i lliures de violència.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en marxa 'Reico', un portal de recursos web per a la igualtat i la convivència. El conseller Vicent Marzà ha explicat que, "en aquest web, la comunitat educativa podrà trobar continguts, estratègies i protocols per al desenvolupament dels plans d'igualtat i convivència als centres educatius. 'Reico' afavoreix la participació de tota la comunitat educativa per a aconseguir uns centres educatius segurs i lliures de violència", ha assenyalat Marzà.

Aquest repositori facilita que el professorat i la comunitat educativa puguen accedir a diferents materials, en format digital i descarregables, per a conéixer tècniques de gestió de la convivència. Aquestos recursos estan presentats de manera sintètica i sistemàtica i compten, també, amb referències científiques, bibliogràfiques i enllaços per a aprofundir en el coneixement necessari per a la seua aplicació. 

A més, cadascun dels materials conté informació relativa a l'aplicació, les limitacions, investigacions i documentació; la descripció del procediment, orientacions i material necessaris per a la implementació; a més d'una fitxa de seguiment i avaluació. Es presenten en valencià i en castellà i s'hi indica l'etapa educativa a què s'adreça. 

Els continguts que estan disponibles en aquest nou espai web han sigut seleccionats d'acord amb les necessitats detectades en les memòries anuals de la convivència elaborades per la Direcció General de Política Educativa i han estat revisats per professorat expert i assessors del Servei de Formació del Professorat. A més, també s'ha comptat amb la participació de professionals de l'educació que implementen amb èxit alguns d'aquestos recursos. El passat 22 de març, Educació ja va presentar un pla per a avançar cap a una escola "coeducativa, inclusiva i igualitària".

Recursos disponibles al web 

Els diferents materials estan estructurats en quatres grans blocs: recursos per a la detecció, recursos per a la prevenció, recursos per a la intervenció i recursos per a desenvolupar la competència emocional. 

En el primer bloc, s'inclouen actuacions per a la detecció de situacions que dificulten les relacions entre les persones, com ara el manual 'Socioescola', un programa de detecció que permet obtindre fàcilment informació precisa sobre l'estructura relacional del centre, així com la detecció de situacions conflictives i dinàmiques socials negatives. 

En el segon bloc, dedicat a la prevenció, s'hi poden trobar actuacions de caràcter preventiu adreçades a la totalitat de l'alumnat amb l'objectiu d'eradicar la discriminació, millorar la convivència i previndre l'assetjament escolar. Concretament, podrem trobar orientacions per a l'aplicació del protocol d'assetjament i estratègies específiques per als casos de ciberassetjament i LGTBIfòbia. 

En el tercer bloc, de recursos per a la intervenció, s'hi poden trobar estratègies específiques de resolució de conflictes (com, per exemple, equips de mediació i convivència, cercles de suport o pràctiques restauratives), protocols d'intervenció i mesures de tractament individual i grupal amb els implicats (com ara el mètode de 'no inculpació' o el mètode de responsabilitat compartida). 

En l'últim bloc, referent al desenvolupament de les competències emocionals, s'hi ofereixen recursos per a millorar l'habilitat de percebre, valorar i expressar les emocions amb exactitud; l'habilitat per a aprendre i generar sentiments que faciliten el pensament, i l'habilitat per a regular emocions i promoure el creixement emocional i intel·lectual, amb tècniques com el 'mindfulness' o guies i orientacions per a l'atenció del dol des dels centres educatius.

next