Disponible un formulari per a demanar a Hisenda la devolució del cèntim sanitari

Pot descarregar-se de la pàgina web de la www.uniondeconsumidores.org
6 març 2014 01:00h
Europa Press / València
 
Segons ha informat l'organització de consumidors, s'han elaborat quatre formularis, un per a la Delegació de València de l'AEAT, Alacant i un altre de Castelló. Així mateix, existeix un altre on no s'indica delegació perquè puga ser utilitzat pels ciutadans residents en altres llocs.

La UCVV ha elaborat l'escrit després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que declara il·legal el 'cèntim sanitari', amb l'objectiu de "facilitar al consumidor la reclamació d'aquestes quantitats". Els ciutadans que desitgen sol·licitar-ho podran fer-ho telefònicament, descarregar-ho de la pàgina web de l'associació www.uniondeconsumidores.org, o bé dirigir-se a les oficines de la Unió de Consumidors de València, Alacant i Castelló.

Els consumidors hauran de presentar-ho davant la Delegació de l'AEAT o remetre-ho per correu certificat (amb segell de còpia) i adjuntar els originals dels justificants i factures, dels quals aconsella guardar-se còpia. També considera que és "oportú" aportar justificant de la titularitat del compte que s'haja designat per a la devolució de l'import.


En la sol·licitud es demana a l'AEAT la devolució corresponent a l'IVMDH "indegudament abonat durant el període 2008 i 2012, així com els interessos de demora corresponents perquè siguen ingressats en el compte" indicat en l'escrit. L'AEAT té un termini de sis mesos per a resoldre la sol·licitud, però la normativa li permet desestimar-la per "silenci administratiu".

En aquest cas, la UCCV plantejarà les accions a seguir, encara que l'organització de consumidors confia que l'Administració "complisca amb la sentència de la Unió Europea i restablisca els perjudicis causats als consumidors".
 

Descargas

next