Les ajudes del Pla Estatal d'Habitatge es destinaran a subvencionar el lloguer

La Generalitat aportarà el 30% dels diners destinats a l'estratègia del govern espanyol per a millorar l'accés a la vivenda
/ València
3 abril 2018 01:00h
Les subvencions seran de fins al 50% de la renda per a lloguers de fins a 600 euros al mes o, en alguns supòsits, fins a 900 euros mensuals.

El País Valencià destinarà la major part de les ajudes del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 que aporta el Ministeri de Foment a subvencionar el lloguer i la conservació i accessibilitat a la vivenda. Les ajudes ascendiran a un total de 213,85 milions d'euros, dels quals el govern n'aportarà 164,5 i el Consell, el 30% restant. 

Segons informa el Ministeri en un comunicat, el pla està format per nou programes que contemplen ajudes al lloguer per a col·lectius com els de les persones majors o amb ingressos més baixos, així com per a famílies en risc de desnonament. També habilita subvencions per a la millora de l'eficiència energètica i l'accessibilitat de l'habitatge i per a joves que vulguen accedir a una vivenda.

La quantia màxima de les subvencions del Pla d'Habitatge 2018-2021 va ser aprovada en el Consell de Ministres del passat 23 de març amb un total de 1.443 milions d'euros. El repartiment per autonomies es va establir una setmana abans, en la Conferència Sectorial d'Habitatge, Urbanisme i Sòl celebrada a Madrid el 15 de març. 

El programa planteja el cofinançament de les ajudes per part dels governs autonòmics, ja que són els competents en la matèria. Per tant, perquè una autonomia reba tots els fons estatals haurà de cofinançar actuacions del pla amb un altre 30%. Si el cofinançament és menor, l'aportació del govern es redueix. 

En el cas del País Valencià, el Consell ja ha comunicat a Foment que cofinançarà el terç corresponent del Pla Estatal d'Habitatge amb fons autonòmics. Segons la sol·licitud, els 213,85 milions d'euros previstos aniran destinats, inicialment, al programa de foment de la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i l'accessibilitat en habitatges, amb 53,44 milions, i al d'ajuda al lloguer d'habitatge, amb 46 milions. 

No obstant això, la Generalitat va traslladar davant el Ministeri de Foment el seu "malestar i disconformitat" amb el Pla Estatal i es va abstenir en la votació en què es va aprovar, perquè va eixir endavant "sense el consens amb les comunitats autònomes". Així ho ha explicat la directora general d'Habitatge, Rebeca Torró, que ha advertit que les mesures adoptades pel govern de Mariano Rajoy "estableixen mecanismes que contribueixen a augmentar la bombolla del lloguer i amb una retallada del 75% en la inversió". 

També es destinarà una part de les ajudes al programa enfocat a la regeneració i renovació urbana i rural, amb 31,16 milions d'euros; a l'ajuda als joves, amb 30,32 milions, i al foment del parc d'habitatge en lloguer, amb 25,25 milions.

El nou Pla d'Habitatge té dos grans objectius: contribuir a l'increment del parc d'habitatges en lloguer i fomentar la rehabilitació i regeneració urbana i rural. Per a açò, contempla ajudes per al lloguer d'habitatges a persones els ingressos de les quals, sumats els de tots els membres de la unitat de convivència, no superen tres vegades l'IPREM. 

Les subvencions seran de fins al 50% de la renda per a lloguers de fins a 600 euros al mes o, en alguns supòsits, fins a 900 euros mensuals. El límit és, amb caràcter general, el 40% de la renda, percentatge que s'eleva fins al 50 per als menors de 35 i els majors de 65 anys.

El programa preveu, a més, ajudes per a la promoció d'habitatges, ja siguen públiques o privades, destinades al lloguer durant un termini no inferior a 25 anys. Aquests habitatges no poden llogar-se per sobre d'un nivell de renda i es destinaran a famílies amb ingressos limitats. Així mateix, hi haurà ajudes a la rehabilitació edificatòria, és a dir, a la millora de l'eficiència energètica, conservació i millora de l'accessibilitat d'habitatges i edificis i a la regeneració i renovació urbana i rural, amb èmfasi en els supòsits d'infravivienda i xabolisme.

next