Puig assumeix les competències d'Habitatge durant el permís de maternitat de Salvador

La Presidència de la Generalitat ostentarà el càrrec de la consellera, però es delegaran les competències en els alts càrrecs del departament
/ València
27 març 2018 01:00h
Ximo Puig junt amb la consellera Maria José Salvador durant la presentació d\'un programa d\'Habitatge.

La Presidència de la Generalitat Valenciana assumirà les funcions de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del territori durant el temps que dure el permís de maternitat de la titular de l'àrea, Maria José Salvador, qui en la seua condició de membre del Consell i com a responsable del departament delega les funcions en els diferents òrgans de la Conselleria.

Segons el decret que publica aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), les funcions de Salvador com a membre del Consell, quant a l'assistència a reunions, propostes de nomenament i cessament d'alts càrrecs del departament, la preparació i presentació d'avantprojectes de llei, propostes d'acord i projectes de decret seran assumides per la Presidència que ostenta Ximo Puig.

En el cas de les seues funcions com a titular de la Conselleria, Puig assumeix també les que corresponen a la consellera, que es deleguen en els òrgans del departament, com la Secretaria Autonòmica d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, les subsecretaries i les direccions generals.

"Davant el pròxim infantament de la consellera, resulta necessari establir la suplència de les seues funcions durant el temps que aquesta s'aculla al permís de maternitat. L'experiència en la gestió, el principi d'eficàcia que regeix l'actuació de les administracions públiques i el volum i la diversitat d'assumptes que han de ser resolts per la persona que assumisca la suplència aconsellen delegar l'exercici de part de les seues competències en altres òrgans de la Conselleria a l'efecte de dotar de major agilitat la gestió dels assumptes del seu àmbit de competència", apunta el decret publicat aquest dimarts.

next