Les denúncies per violència de gènere en 2017 van augmentar un 17% respecte de l'any anterior

Els jutjats valencians van rebre un total de 22.727 denúncies
/ València
12 març 2018 01:00h
Pancarta en contra de la violència contra les dones durant la manifestació a València d\'aquest 8 de març

Els jutjats valencians van rebre un total de 22.727 denúncies per violència de gènere durant 2017, un 17% més que l'any anterior, segons les dades estadístiques que ha fet públiques aquest dilluns l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere i que ha difós el Tribunal Superior de Justícia valencià.

Per demarcacions, a València es van presentar 11.854 denúncies; a Alacant, 8.995, i a Castelló, 1.878. Del total de denúncies rebudes, 664 van ser presentades al jutjat per la mateixa víctima, cosa que significa un increment del 43,4% respecte a 2016.

No obstant això, la majoria de les denúncies, 17.880, tenen el seu origen en atestats policials, on s'inclouen les denúncies presentades per la víctima, pels familiars o per intervenció directa policial. 3.325 causes es van obrir a partir de comunciats de lesions presentats directament al jutjat. 809 van procedir de serveis d'assistència o tercers  i 49 van ser presentades per familiars.

El País Valencià va ser la tercera autonomia en nombre de víctimes de violència per cada 10.000 dones durant 2017, amb una taxa de 85,28, enfront de la mitjana estatal, que es va situar en 66,65. La taxa més elevada la van registrar les illes Balears, amb 95,6 víctimes de violència per cada 10.000 dones, seguida de Múrcia amb una ràtio de 87,8.

L'any passat es van sol·licitar 5.210 ordres de protecció als òrgans judicials valencians, 4.691 d'elles davant els jutjats de violència sobre la dona i 519 en els jutjats de guàrdia. De les 4.691 ordres rebudes en els jutjats especialitzats, se'n van adoptar 3.919, un 84%, i es van denegar 699, un 15%. Les altres 73 van ser inadmeses. Pel que fa a les 519 sol·licitades en els jutjats de guàrdia, 454 van ser acordades i 65 van ser denegades.

A més, en els jutjats de violència sobre la dona es van adoptar 9.480 mesures judicials penals de protecció de les víctimes, dones i menors, derivades de les ordres de protecció i d'altres mesures cautelars. Entre elles, destaquen les 3.438 ordres d'allunyament adoptades i 3.341 mesures de prohibició de comunicació. També es van dictar 2.006 mesures civils, entre les quals destaca l'atribució de l'habitatge o la prestació d'aliments.

next