Les víctimes valencianes de violència masclista rebran les mateixes ajudes que les de terrorisme

Amb la mesura, inclosa en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, les ajudes passaran de 6.000 euros a 75.000
/ València
9 març 2018 01:00h
Pancarta en contra de la violència contra les dones durant la manifestació a València d\'aquest 8 de març

El Consell ha aprovat un decret per a equiparar les indemnitzacions a les víctimes de violència masclista amb les que reben les víctimes del terrorisme. D'aquesta manera, la quantia d'indemnització passarà dels 6.000 als 75.000 euros.

Aquesta iniciativa de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives és una de les mesures contemplades en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, que ja està incorporat en el pressupost del departament per a enguany.

Amb aquest decret es modifica l'article 6 del Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, aprovat pel Decret 63/2014, de 25 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Segons el nou decret, la indemnització es destina als fills i filles menors d'edat que depenguen econòmicament de la víctima, així com a les persones tutelades o acolliments dependents econòmicament d'ella pels actes delictius ocorreguts al País Valencià. També es destina a les mateixes persones anteriors que residisquen al País Valencià en la data en la qual es produeix l'acte delictiu amb resultat de mort, amb independència del lloc on s'haguera produït.

En absència dels fills i filles menors d'edat o de persones tutelades o acolliments, la indemnització serà per als ascendents que depenguen econòmicament de la víctima, per les morts ocorregudes al País Valencià o fora d'aquest sempre que hi residisquen.

next