La Generalitat crea uns premis per a reconéixer la trajectòria de professionals de la comunicació

Els guardons, que tindran una periodicitat anual i seran de caràcter honorífic, volen donar visibilitat a "les contribucions més rellevants" en l'àmbit comunicatiu
/ València
7 març 2018 01:00h
Els Premis de Comunicació de la Generalitat Valenciana comprenen les modalitats de radiodifusió, televisió, premsa escrita, xarxes i nous formats, publicitat, comunicació de proximitat, fotoperiodisme i disseny. 

La Generalitat ha creat uns nous guardons que tenen com a objectiu reconéixer les trajectòries professionals, institucionals o empresarials que hagen destacat, de forma individual o col·lectiva, en el camp de la comunicació pública al País Valencià.

Els Premis de Comunicació de la Generalitat Valenciana comprenen les modalitats de radiodifusió; televisió; premsa escrita; xarxes i nous formats; publicitat; comunicació de proximitat; fotoperiodisme, i disseny. 

La iniciativa busca enfortir l'ecosistema comunicatiu i donar visibilitat a les contribucions més rellevants en aquest àmbit, tal com reflecteix el decret del president de la Generalitat pel qual es creen aquests guardons, que tindran una periodicitat anual. 

La Generalitat considera que la importància del sector de la comunicació i el seu protagonisme en la vertebració del país, especialment en l'actual societat de la comunicació global, aconsella la creació d'aquestos premis. 

Els premis tindran caràcter exclusivament honorífic –és a dir, no hi haurà prestació econòmica–, podran contenir anualment totes o algunes de les modalitats i es lliuraran en un acte públic. 

La presidència del jurat correspondrà al president de la Generalitat o a la persona en qui delegue. A més, també hi formaran part representants de cadascun dels sectors en què es concedeixen les distincions, designades per la presidència del jurat, a proposta de les associacions professionals corresponents de cada modalitat. 

La secretaria del jurat l'assumirà la persona titular de l'òrgan superior de l'Administració de la Generalitat que té les competències en matèria de comunicació o la persona en qui delegue. A més, la composició del jurat haurà de ser paritària o, en el cas de ser imparell, tenir una presència equilibrada de dones i homes.

next