L'IVACE destinarà més de 22 milions d'euros a la modernització de polígons i àrees industrials

Les ajudes tindran caràcter bianual i les sol·licituds podran presentar-se del 5 de març al 6 d'abril de 2018
/ València
25 febrer 2018 01:00h
Els sistemes de gestió de residus, la implantació de fibra òptica o la generació d\'energies renovables són algunes de les actuacions que contemplen les ajudes

L'IVACE ha convocat ajudes per a millorar els polígons industrials del País Valencià durant als exercicis 2018-2019 amb un pressupost inicial de 22,59 milions d'euros per al 2018 distribuit en set línies pressupostàries.

Aquestes ajudes, publicades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), tenen com a objectiu subvencionar projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.

Els beneficiaris de la convocatòria són els ajuntaments d'un total de 26 comarques: el Camp de Morvedre, el Camp de Túria, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, l'Horta Nord, l'Horta Oest, l'Horta Sud, València, els Serrans, el Racó d'Ademús, la Costera, la Foia de Bunyol, la Plana d'Utiel-Requena, la Canal de Navarrés, la Vall de Cofrents, l'Alcalatén, l'Alt Millars, l'Alt Palància, el Baix Vinalopó, l'Alacantí, l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Plana Alta i la Plana Baixa.

Caràcter bianual i termini

Cal destacar com a novetat que les ajudes tenen un caràcter bianual per als exercicis 2018 i 2019. és a dir, podran ser per a projectes i/o actuacions de caràcter anual (executables en 2018) o de caràcter plurianual (executables en 2018 i 2019). En aquest últim cas, es podrà sol·licitar l'ajuda sempre que almenys el 45% del pressupost subvencionable del projecte i/o actuació es realitze l'any 2018.

Els projectes no poden haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda i la finalització no podrà excedir la data establida com a límit en l'article 9.2 de la convocatòria.

El pressupost per a 2019 tindrà caràcter estimatiu i el seu import aproximat serà el mateix que per a l'exercici 2018, amb idèntica distribució; en tot cas la concessió de les ajudes quedarà condicionada a l'existència de pressupost adequat i suficient en el dit exercici.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 5 de març de 2018 i finalitzarà el 6 d'abril de 2018. La tramitació del procediment és electrònica. La sol·licitud s'ha de presentar en el registre electrònic d'IVACE, accessible a través de la seua pàgina web.

Ajudes

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% dels costos considerats com a subvencionables amb limitacions. En tot cas, el límit màxim d'ajuda serà d'1.000.000 d'euros per polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic.

Les ajudes es concediran sota el règim de concurrència competitiva comparant les sol·licituds presentades en els àmbits de cadascuna de les línies pressupostàries.

Actuacions

Les actuacions susceptibles d'ajuda són l'obra civil que permeta la implantació de fibra òptica i altres serveis, vigilància a través de CTTV (Circuit Tancat de Televisió) connectat a la Policia Local, carril bici, passarel·les de vianants, ampliació o creació de depuradora, millora de la imatge del polígon, millora de l'enllumenat públic, generació d'energia renovable i serveis contra incendis.

També se subvencionarà la implantació d'un ecoparc o de sistemes de gestió de residus, millora de zones verdes i implantació d'aquestes o recorreguts biosaludables, creació d'eina web amb informació del polígon industrial accessible a IVACE i millores viàries com més aparcaments i vials, vials més amplis, nous accessos, senyalització i/o identificació de carrers, senyalització horitzontal i/o vertical de trànsit, millora del sanejament separatiu de les aigües residuals, millora en el subministrament d'aigua bruta i potable, augment de cabal i pressió i dotació de subministrament de gas a alta i baixa pressió.

next