Els nivells de contaminació de l'aire es mantenen dins dels límits exigits per Europa

Un estudi de la Conselleria de Medi Ambient ha avaluat la qualitat de l'aire a través dels 65 punts fixos de mesurament repartits per tot el territori
/ València
25 febrer 2018 01:00h
S\'han realitzat mediciones adicionales en Villar del Arzobispo, Chiva, la Pobla de Vallbona, Xilxes i el polígon El Serrallo de Castellón per les emissions de l\'activitat industrial

Els nivells de qualitat de l'aire dels diferents contaminants mesurats en 2017 al País Valencià es mantenen dins dels dels límits exigits en les directives europees.

Així ho contempla l'estudi realitzat per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que mesura 24 paràmetres contaminants, entre els quals estan els valors de diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, partícules PM10, material particulal PM2,5 i de monòxid de carboni, benzé i metalls (plom, arsènic, cadmi i níquel), així com del benzo(a)piré; i sis paràmetres meteorològics.

Respecte a l'ozó troposfèric, la normativa estableix llindars objectius a aconseguir sense establir un límit quant al seu obligat compliment. Al País Valencià, a causa de les cremades agrícoles i les elevades temperatures es va registrar una superació del llindar el dia 15 de juny a Caudete de las Fuentes i una altra el 25 d'octubre a l'estació de mesurament de Bunyol.

La Conselleria ha sol·licitat en successives ocasions que el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, que elabore un Pla Nacional de Millora de la Qualitat de l'Aire per a aquest contaminant.

A una escala més local, s'estableixen mesures de limitació del trànsit urbà entre altres actuacions i, en coordinació amb la Generalitat Valenciana, l'adopció de Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire en determinades zones i aglomeracions. Aquests plans aborden la reducció d'algun dels precursors d'aquest contaminant secundari. Els diferents plans aprovats poden consultar-se en la pàgina web de qualitat de l'aire.

Els nivells de concentració d'ozó troposfèric al País Valencià són mesurats pel programa Previozó de la Generalitat vigila. Tota la informació avaluada per contaminants, així com el programa Previozó, està disponible en la pàgina web de qualitat de l'aire. No obstant açò, l'avaluació de qualitat de l'aire per zones per a 2017 s'està elaborant i en breu estarà disponible en la web.

L'Avaluació de la Qualitat de l'aire de l'any 2017 al País Valencià es realitza en les 14 zones i 4 aglomeracions de qualitat de l'aire en què es divideix el territori. La Generalitat compta amb la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control formada per 65 punts fixos de mesurament.

Les estacions de la xarxa mesuren contínuament els nivells de concentració dels 24 paràmetres contaminants principals, així com paràmetres meteorològics, i registren diàriament uns 93.000 dades deu-minutals i més de 33 milions de dades a l'any, sense incloure les determinacions analítiques fetes en laboratoris, que suposen prop de 21.500 dades anuals, donant així compliment als requisits normatius actuals. Tota aquesta informació és posada a la disposició de la població a través de diferents sistemes d'informació, com la pàgina web de qualitat de l'aire.

En 2017 també es van dur a terme mesuraments addicionals de la qualitat de l'aire en zones on existia preocupació per les emissions procedents d'activitats industrials al Villar, Xiva, la Pobla de Vallbona, Xilxes i en els voltants del polígon industrial del Serrallo de Castelló de la Plana.

Des de 2015, la Conselleria ha destinat prop d'un milió d'euros a la renovació dels equips tècnics amb la finalitat de millorar la qualitat dels mesuraments i continua la seua acció per a contribuir a la disminució de les emissions.

next