El Consell inverteix 1,5 milions d'euros per a implicar els municipis en la prevenció d'incendis forestals

La Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient subvencionarà als ajuntaments el 80% del cost de la redacció de nous plans de prevenció o la revisió dels ja aprovats
/ València
24 febrer 2018 01:00h

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural destinarà 1,5 milions d'euros a ajudes per a la redacció de nous Plans Locals de Prevenció d'Incendis Forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats als municipis del País Valencià.

Un pla local de prevenció d'incendis forestals desenvolupa les mesures i accions dels plans de prevenció d'incendis forestals de demarcació i té com a objectiu minimitzar el nombre d'aquests successos i el dany ocasionat.

Tal com es posa de manifest en la convocatòria d'ajudes, publicada aquesta setmana al DOGV, poden beneficiar-se d'aquestes ajudes tots aquells ajuntaments del País Valencià que disposen de terrenys forestals en el seu terme municipal o que es troben en zona d'alt risc d'incendis.

Emmarcades en el Programa de Desenvolupament Rural 2014/2020, aquestes subvencions cobriran el 80% de la inversió realitzada pels ajuntaments per a la redacció del PLPIF i una vegada aprovats seran vàlids fins l'any 2020.

Les ajudes reforcen la col·laboració que la Conselleria ha presentat a les localitats amb superfície forestal, a les quals la legislació marca l'obligació de disposar d'un document que reculla l'actuació davant un incendi forestal en el propi terme municipal.

Normes tècniques

Per a facilitar l'elaboració dels seus propis plans als ajuntaments, el Consell va establir el passat mes de novembre una sèrie de normes tècniques per a la redacció dels plans locals de prevenció d'incendis forestals.

Aquestes indicacions tenen com a objectiu contribuir a dotar d'homogeneïtat els plans locals que elaboren les localitats que tenen sòl catalogat com a forestal en el seu terme municipal i faciliten la seua interpretació en les consultes i usos que realitzen els ens extramunicipals.

Aquesta mesura es fa també recomanable per la implantació de l'administració electrònica i la necessitat d'incorporar la cartografia digital generada pels plans a la base cartogràfica de la Generalitat.

A més, com a novetat, es crea la figura del pla reduït d'incendis forestals (PLRIF) per a aquells municipis en què la presència de terreny forestal siga escassa o dispersa, que estableix un format simplificat.

La prevenció d'incendis actual ha d'orientar-se a la prevenció de les causes que generen els focus, així com a la creació d'oportunitats de control i a la creació d'estructures a escala de paisatge que generen focs de menor intensitat o, almenys, dins de la capacitat d'extinció en part del seu recorregut.

next