El Servef subvencionarà la contractació de persones aturades perquè realitzen treballs forestals

Les ajudes s'emmarquen en el programa Avalem Experiència i hi poden optar 255 municipis
/ València
22 febrer 2018 01:00h

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Servef) ha convocat subvencions destinades a la contractació de persones aturades per corporacions locals per a la realització d'accions previstes en plans d'emergències en l'àmbit forestal. 

El secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha destacat que aquestes ajudes, que s'emmarquen en el programa Avalem Experiència, "permetran oferir una oportunitat laboral a persones en situació de desocupació" alhora que contribueixen a desenvolupar "una labor social i mediambiental com és la conservació de les nostres muntanyes". 

Aquest projecte es va posar en marxa l'any passat i va permetre donar ocupació a vora 1.000 persones. En 2018, el pressupost consta d'un import global estimat de 5 milions d'euros, encara que aquesta dotació inicial pot ampliar-se en el futur. Les subvencions es destinaran al finançament dels costos salarials i de la Seguretat Social de les persones aturades contractades per a la realització d'actuacions per a mitigar o reduir un risc contemplat en un pla d'emergències, especialment dels riscos poblacionals derivats dels incendis forestals. 

L'any passat es van beneficiar d'aquestes ajudes 214 municipis, mentre que enguany en seran 255. Aquest increment de 41 municipis es deu al fet que, a diferència de l'any anterior, el projecte de 2018 s'estén als municipis als quals el Pla Especial Enfront del Risc d'Incendis Forestals recomana redactar un pla d'actuació municipal i no solament als quals els imposa l'obligació. 

Nomdedéu assenyala que, gràcies a aquesta ampliació, "es generaran més llocs de treball per a evitar el despoblament, es desenvoluparà el model econòmic local i es preservaran els paisatges i l'entorn ambiental d'un major nombre de poblacions". 

Qui pot optar a subvencions?

La convocatòria s'ha determinat tenint en compte dos factors principals: el risc de despoblament i el d'incendi forestal i prioritat operativa en l'extinció d'incendis. Els projectes subvencionables hauran d'executar-se dins del període comprés entre la data de la resolució de la concessió i el 28 de febrer de 2019, encara que els contractes hauran d'iniciar-se en 2018. Aquests contractes tindran una durada d'almenys sis mesos a jornada completa, però les entitats beneficiares podran ampliar la durada amb els seus recursos. 

Les persones candidates hauran d'estar inscrites com a aturades en el Servef en el moment de la seua contractació. El Servef efectuarà una preselecció entre aquells que preferentment no resulten beneficiaris de prestacions, subsidis per desocupació o de rendes vinculades a processos d'inserció laboral. 

Per a la selecció final es constituirà una comissió de baremació integrada per dos representants de l'entitat beneficiària, que ostentaran la presidència i la secretaria, i per dos representants de les organitzacions sindicals que integren el consell de direcció del Servef. L'entitat beneficiària contractarà els qui obtinguen major puntuació en la baremació, sense que puga contractar-se més d'un membre de la mateixa unitat familiar. 

Amb les contractacions subvencionades, es formaran brigades d'almenys quatre persones. Si l'entitat beneficiària disposa de brigades pròpies, els nous contractats podrien integrar-se en alguna d'elles de manera conjunta. Nomdedéu espera que l'augment de treballadors en accions forestals "contribuïsca a millorar la resposta dels serveis d'emergències en la seua labor contra els incendis", prioritària per a la Generalitat. 

next