La meitat de la societat vol més anglés a l'escola i el 14,4% veu prioritari augmentar el valencià

L'1,9% de la ciutadania considera que la llengua és un problema per al País Valencià i per a un 1,3% representa un hàndicap per al mateix individu
7 febrer 2018 01:00h
El 54,1% pot parlar valencià però, només el 28,6% el parla sempre o quasi sempre.

Per a un 36,5% de la societat valenciana, la gestió que està fent el Consell en matèria cultural és bona, mentre que en qüestió educativa, el 34,4% de la ciutadania ha considerat que la tasca és regular. Totes dues àrees reben l'aprovat, segons es desprén del baròmetre de desembre de 2017 que aquest dimarts van fer públic el president de la Generalitat, Ximo Puig; la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, i el director d'anàlisis de l'Administració, Julián López. L'enquesta també recull les prioritats dels valencians respecte a la política educativa, on assenyalen entre els primers llocs reduir les taxes universitàries i que l'ensenyament de l'anglés tinga més presència, mentre que, en última instància, els enquestats demanen augmentar l'aprenentatge del valencià.

L'estudi de camp, elaborat per l'empresa Emer G.F.K. per al govern valencià entre el 27 de novembre i el 20 de desembre de 2017, dedica diversos ítems a recollir l'opinió dels valencians sobre Educació i Cultura des de diverses perspectives. La societat classifica els problemes "més importants" que té el País Valencià en aquests moments, on situa l'educació i la cultura en el quart lloc –amb un 21% del total dels 2.016 enquestats– mentre que la llengua s'enfonsa en la taula amb un 1,9% del total de 2.016 enquestes. Ara bé, quan el qüestionari pregunta al ciutadà quins són els 3 problemes més importants per a ell, les respostes espontànies que recull l'enquesta col·loquen l'educació i la cultura –que es presenta com una única àrea– en la tercera posició. En canvi, la llengua es recula cap als últims llocs (el 31) del llistat de cabòries que rondinegen els valencians, amb un 1,3% dels ciutadans.

A l'hora de quantificar la gestió política de les dues àrees esmentades –Educació i Cultura– un 36,65% considera que és bona i un 33,1%, regular (la taula de classificació va de molt roïna, roïna i regular a bona o molt bona). La tasca que està fent el govern valencià pel que fa a la Cultura només rep la crítica d'un 4,2% dels enquestats. La política educativa aprova amb un 21% de valencians que la considera bona i un 34,4% que la valora com a regular –una qualificació que situaria la xifra numèrica propera al 5– , mentre que només el 10,6% la veu com a molt roïna.

Els valencians assenyalen com a deures prioritaris que ha d'escometre el Consell, l'Ocupació (per a un 68%), la Sanitat (per a un 59,4%) i l'Educació (per a un 48,7%). En aquests apartat de feines ineludibles per al govern valencià, per a un 4,6% de la societat ha de ser la Cultura, que resta per baix dels afers industrials (5,4%) i per damunt del Turisme (3%), el comerç (2,3%) o les carreteres (2,1%).

El baròmetre dedica, a partir de la qüestió 16 fins a la 28, 12 preguntes a valorar projectes, programes i accions de govern diverses i agrupades a l'aixopluc de la conselleria que la impulsa; tanmateix, les polítiques culturals desapareixen del qüestionari. En canvi, en matèria educativa, els valencians qualifiquen com a bo, en un 64,2%, l'ensenyament gratuït de zero a tres anys que va implantar la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en 2016. Major suport de la societat rep el Xarxa Llibres, ja que un 73% la consideren bona.

Menys taxes i més professors i anglés

A través d'una pregunta tancada on es donen sis opcions, la societat valenciana ha de triar i classificar les tres prioritats en política educativa del Consell. L'enquesta apunta que les altres tres restants són menys prioritàries. El resultat palesa que es demanen menys taxes i més professors i anglés.

Les dues inquietuds que encapçalen el llistat i que reben un major suport com a primera prioritat són reduir les taxes universitàries (un 28,3% ho demana com a primera opció) i contractar més professors (que rep un 23,3%) –la mitjana de la reducció de taxes és un 68,4% dels enquestats i la de més docents un 62,6%. En tercer lloc de prioritats se situa augmentar l'ensenyament d'anglés, amb un 49,3% de mitjana; tot i això, aquesta demanda rep un major suport com a segona prioritat (un 17,7%).

En el segon bloc de prioritats queda la petició al Consell d'oferir més places públiques als col·legis (un 45,7% de mitjana), construir més centres escolars (un 40,1% de mitjana) i augmentar l'ensenyament en valencià (amb un 14,4% de mitjana).

El 54,1% pot usar el valencià i un 87,3% l'entén

El Baròmetre mostra que més de la meitat de la societat pot fer servir del valencià, un 54,1%, i una ampla majoria l'entén. Pel que als usos, el 28,6% parla valencià sempre o quasi sempre i el 25,5% parla castellà sempre o quasi sempre però en ocasions empra el valencià. Això no obstant, el 33,2% no parla valencià –es desprén, doncs, que parla castellà– però assegura que l'entén i, per tant, un 87,3% dels valencians comprén la llengua pròpia.

Per altra banda, un 12,5% parla només valencià i un 0,2% no sap i no respon la pregunta.

next