Els sindicats arriben a un preacord de conveni col·lectiu per a les navilieres i els estibadors

El sou dels treballadors creixerà un 2% el 2018
/ València
12 gener 2018 01:00h
El port de València va exportar 3,49 tones de mercaderies del gener al març.

Els sindicats CCOO i UGT han arribat a un preacord amb l'Asociación Naviera Valenciana per a establir un conveni col·lectiu per a les navilieres i els estibadors. Després de quasi un any de negociacions, han consensuat un text que garanteix increments salarials que no seran en cap cas inferiors a l'IPC, que millora les possibilitats de conciliar la vida laboral i familiar, que amplia la indemnització mínima per a trasllats forçosos i els drets d'informació per als supòsits de subcontractes.

En un comunicat, els sindicats assenyalen que s'ha aconseguit "sense cedir a les pretensions inicials de la patronal" de modificar l'àmbit funcional del conveni; suprimir determinats complements salarials, com el plus d'idiomes; reduir les millores per Incapacitat Temporal, o no garantir l'IPC.

Per a l'any 2017, l'increment mínim garantit serà del 2%, el mateix que per al 2018, i un 2,2% per al 2019. Si la suma de l'IPC d'aquests tres anys és superior al 6,2%, al final d'aquest període es revisarà solament a l'alça fins a aconseguir-la. També s'abonaran les taules salarials resultants a partir de l'1 de gener del 2020, amb independència dels increments que se signen en un pròxim conveni per a aquell any.

S'estableixen mecanismes de flexibilització, mitjançant un acord amb la representació legal dels treballadors (RLT). Per a la jornada partida s'acorda, com a norma general, una hora i mitja de partició, que es pot reduir a una hora o ampliar a dues. També s'ofereix la possibilitat de poder incorporar-se abans o després al lloc de treball i, quant a les vacances, es possibilita el còmput de 31 dies naturals i de 23 dies laborables.

S'incrementa de 20 a 25 dies per any la indemnització mínima quan el treballador haja de decidir entre trasllat geogràfic forçós o rescindir el contracte. I, si hi ha una subcontractació, l'empresa contractant haurà d'informar els delegats de personal sobre el conveni que els serà aplicable.

next