Les ajudes per al lloguer assequible beneficien 303 families des de juliol

El programa engegat per la Conselleria incorpora els criteris que estableix la Llei per la Funció Social de l'Habitatge
/ València
27 desembre 2017 01:00h
Les subvencions poden arribar al 40% del preu del lloguer, amb un màxim de 2.400 euros anuals

El Pla de Lloguer Assequible engegat per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori el passat 1 de juliol ha beneficiat 303 famílies que resideixen en habitatges protegits propietat de l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE). Aquest pla suposa la reducció en les quotes de l'arrendament tenint en compte la situació socioeconòmica dels inquilins. 

Es tracta d'una de les mesures adoptades per l'actual Consell per a impulsar l'accés a l'habitatge protegit. En abril del 2016, la Conselleria que dirigeix María José Salvador va crear el primer Pla de Lloguer Assequible que ha estat vigent fins al 30 de juny de 2017 i ha beneficiat 274 famílies que viuen en pisos protegits. L'èxit d'aquest pla va propiciar la creació d'un altre de nou que tindrà una durada d'un any i serà prorrogable fins a un més si es considera convenient. 

El Pla de Lloguer Assequible suposa adaptar el lloguer a la situació concreta de cada família. Per a fer-ho, s'estudia el cas específic dels components de la unitat familiar tenint en compte tres criteris: ingressos, nombre de membres i municipi on se situa l'habitatge. 

Segons ha explicat la directora general de l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE), Helena Beunza, l'aplicació d'aquest lloguer suposa assegurar que l'acció pública en matèria d'habitatge complisca la seua finalitat: la de facilitar l'accés a la mateixa no solament a famílies en risc d'exclusió social, sinó també a aquelles famílies que, sense estar en aquesta situació, tenen dificultats per a accedir al lloguer en el mercat privat.

Benuza ha lamentat que "desgraciadament el nombre d'aquestes famílies és al nostre país cada vegada més elevat i existeix un problema de sobreexposició financera familiar a la despesa en habitatge. En aquests casos ha d'intervindre també l'administració a través de polítiques fermes". 

Aquest nou pla incorpora els criteris que estableix la Llei per la Funció Social de l'Habitatge impulsat per la Conselleria d'Habitatge i introdueix un procediment encara més favorable als inquilins d'habitatges públics, ajustant en cada moment les rendes a la situació concreta de cada família i tenint en compte els canvis que es produïsquen.

D'aquesta forma, s'augmenten les bonificacions per a les famílies amb menys recursos. Per exemple, en el cas de les famílies amb un Indicador Públic de Renta Mínima menor o igual a 1,25 que ara paguen un lloguer que suposa com a màxim el 25% dels seus ingressos, amb el pla actual, l'arrendament no pot superar el 20% dels seus ingressos totals. Després de l'aplicació d'aquesta reducció, la renda mitjana dels lloguers de les vivendes de protecció oficial (VPO) que s'acullen a aquest pla se situa en 147 euros. 

A més a més, cal destacar que el Consell també ha establit uns nous criteris socials per a l'assignació en lloguer d'habitatges de VPO del parc de EIGE afavorint a determinats col·lectius. 

Aquests nous criteris estableixen que per a accedir en lloguer a un habitatge de protecció oficial, a més de complir els requisits establits, es prioritzarà grups com ara víctimes de violència de gènere, persones afectades per un desnonament derivat d'una execució hipotecària, amb una discapacitat igual o superior al 65%, aquells amb menors al seu càrrec, els que residisquen en immobles amb barreres arquitectòniques no reparables i aquells als quals pagar el lloguer els supose més del 25% dels ingressos de la unitat familiar, així com joves menors de 35 anys. 

next