La pensió dels valencians és 73 euros més baixa que la mitjana estatal

La Seguretat Social ha destinat 8.881 milions d'euros per a pagar les ajudes
/ València
26 desembre 2017 01:00h
Els jubilats valencians cobren de mitja 976,78 euros.

La pensió mitjana al País Valencià se situa en el mes de desembre en els 853,65 euros, la qual cosa suposa un 1,8% més que el mateix mes de l'any passat. Tanmateix, l'import que perceben els valencians està per baix de la mitjana estatal, que és de 926,87 euros, segons dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. 

En concret, el nombre de pensions al territori ha sigut, al desembre, de 974.862, la qual cosa representa un increment de l'1,09% pel que fa al mateix mes de l'any anterior. 

Per tipus de pensions, les de jubilació es van situar en 597.427 amb una quantia mitjana de 976,78 euros; mentre que es van registrar 242.450 pensions de viduïtat, amb una assignació mitjana de 615,40 euros. 

D'altra banda, les pensions per incapacitat permanent van ascendir a 95.568 al País Valencià, amb una quantia mitjana de 887,84 euros; mentre que en la d'orfandat es van comptabilitzar 36.916 pensions per 359,20 euros i les de favor de familiars es van xifrar en 2.501, amb una quantia mitjana de 527,53 euros.

A l'estat espanyol, la Seguretat Social va destinar en desembre la xifra rècord de 8.881 milions d'euros al pagament de les pensions contributives, quasi un 3% més que en el mateix mes del 2016. El nombre de pensions va avançar al desembre un 1,1% respecte al mateix mes del 2016, fins a 9.581.770 pensions, nou màxim històric. 

Encara que la taxa de creixement interanual de desembre no és de les més altes dins en la sèrie històrica de l'última dècada, amb ella ja s'acumulen 23 mesos consecutius de creixements superiors al 1%. En termes mensuals, el nombre de pensions es va incrementar un 0,1% al desembre, amb quasi 14.400 noves pensions. La pensió mitjana de jubilació es va situar a l'inici del present mes en 1.071,01 euros mensuals, un 1,9% més que en el mateix mes del 2016.

D'altra banda banda, la pensió mitjana del sistema, que comprén les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars) es va situar al desembre en 926,87 euros mensuals, la qual cosa suposa un augment interanual de l'1,8%.

next