La Universitat d'Alacant crea una empresa de vehicles sense conductor

El prototip d'un dels cotxes ha sigut ja provat al campus
/ Alacant
13 desembre 2017 01:00h
El rector de la universitat, Manuel Palomar, ha destacat "la importància de la recerca en la Universitat i la seua transferència a la Societat"

La Universitat d'Alacant (UA) ha creat Quixmind, la seua 13a empresa de base tecnològica (EBT), centrada en el desenvolupament de vehicles autònoms, és a dir, sense conductor, i dirigida a sectors com el logístic, per a control i gestió d'inventari; l'industrial, per a transport de mercaderies amb carretons, apiladores o vehicles autònoms lleugers, i el sector de serveis i entreteniment, com a vehicles de passatgers.

Segons ha informat la UA, la tecnologia ja ha sigut provada en entorns reals i en destaca la prova de concepte desenvolupada amb una empresa capdavantera en el seu sector en l'àmbit internacional. El prototip de cotxe autònom, denominat 'Quixot', ha sigut posat en funcionament al campus de la UA. La constitució de l'empresa s'ha realitzat davant notari i està formada per la Fundació Parc Científic d'Alacant i promoguda per l'investigador Tomás Martínez Marín del Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal. 

El rector, Manuel Palomar, ha destacat "la importància de la recerca a la Universitat i la seua transferència a la societat". Les empreses que naixen fruit del treball a la Universitat tenen un valor afegit que comença amb la formació, continua amb la recerca i es transforma en resultats innovadors i tangibles". El projecte compta amb el suport d'un equip de treball multidisciplinari amb experiència provada en l'àrea comercial, financera i enginyeria i s'emmarca en el sector de robòtica aplicada al transport de materials, mercaderies i persones de forma autònoma.

L'àmbit comercial de l'empresa abasta el sector logístic –control i gestió d'inventari–, el sector industrial –transport de mercaderies amb carretons, apiladores o vehicles autònoms lleugers– i, fins i tot, el sector de serveis i entreteniment (vehicles de passatgers). Quant als beneficis que obté el client, és destacable el baix cost dels dispositius incorporats al vehicle, la qual cosa fa que la inversió econòmica per part del client s'amortitze habitualment en un termini inferior a dos anys, possibilitant la seua implantació en diferents tipologies d'empreses, incloses PIME.

A la constitució han assistit el rector com a president de la Fundació, Manuel Palomar; la vicerectora de Recerca i Transferència de coneixement, Amparo Navarro; Joaquín Marhuenda Fructuoso, director acadèmic de Projectes Institucionals i patró de la Fundació Parc Científic d'Alacant, i el mateix investigador.

next