Castelló de la Ribera aconsegueix reduir a zero el deute municipal

/ Castelló de la Ribera
19 octubre 2017 01:00h
Òscar Noguera, alcalde de la població assegura que "açò tira per terra el prejudici de que l\'esquerra no sap gestionar"

L’ajuntament de Castelló de la Ribera tancarà aquest any 2017 amb el deute municipal completament cobert. És la primera vegada que es produeix aquesta situació des de fa anys, ja que quan l’actual equip de govern va entrar a fer-se responsable del consistori la xifra ascendia, a data 31.12.2014, a 1.795.280 euros. Així, sanejar els comptes de l’ajuntament ha estat sempre una de les seues prioritats principals. Òscar Noguera, alcalde de la localitat, explica que açò ha sigut possible gràcies a la bona gestió dels recursos que tenim per tal de poder anar estalviant i anar destinant els diferents superàvits als romanents de tresoreria i així anar fent front al deute”. Apunta també al fet que “la Diputació ara tinga un criteri més objectiu fa que cada poble sàpiga els diners que li pertoquen i nosaltres puguem fer comptes i previsions sobre inversions i així gestionar millor els deutes”.

Una de les actuacions que s’han dut a terme per part del govern local i que ha marcat la diferència en aquest sentit, ha estat activar i regularitzar la Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament. L’any 2005 es va fer l'última i va ser la mateixa Delegació del Govern qui la va tombar per presentar una sèrie d’irregularitats, segons assegura Noguera. Des d’aquell moment ha estat funcionant-se sols amb un annex de personal on constaven tots els llocs de feina que depenen de l’ajuntament, els sous dels treballadors, i es recollien també els plusos per productivitat. Mitjançant aquesta fórmula es podia permetre més fàcilment que l’adjudicació d’aquests plusos de productivitat es fera de manera aleatòria i sense respondre a uns criteris estrictament professionals. Així, amb la posada en marxa de la Relació de Llocs de Treball s’eviten aquests pràctiques poc desitjables. L’alcalde de Castelló destaca que “cap equip de govern anterior ha enfrontat aquesta obligació per les raons que siguen. Nosaltres en dos anys ja hem aconseguit fer-la i aprovar-la. Açò tira per terra el mite i prejudici que l’esquerra no sap gestionar”.

Com a resultat d’aquestes accions s’ha aconseguit una rebaixa d’impostos de l’IBI en 6%, també una baixada en el tipus de gravamen en la plusvàlua del 22,8% al 20% i una bonificació del 60% pel que fa a l’impost que s’ha d’assumir quan s’hereta una vivenda com a residència habitual, que sols es aplicable a la primera vivenda. A banda de la rebaixa de impostos, s’ha permés també la possibilitat que es duguen a terme millores urbanístiques, com ara la repavimentació de les avingudes Blasco Ibáñez i Cuba, la rehabilitació de l’edifici en què s’ubicarà la biblioteca municipal, l’adeqüament de l’escenari del Teatre Ideal, l'asfaltat de carrers i. a més, pròximament es reparan tots els parcs infantils. “Açò demostra que, per a reduir el deute, no cal parar de treballar pel poble ni sacrificar les seues necessitats, tot el contrari, estem complint amb tot allò que necessita i millorant-lo tot el possible” conclou Noguera.

next