La crisi fa desaparèixer 24.100 autònoms ocupadors al País Valencià

Ha desaparegut el 19% dels ocupadors que hi havia en la comunitat a la fi de 2008
16 febrer 2014 01:00h
RedactaVeu / València

Principals conclusions de l'estudi d'UATAE sobre “els ocupadors a l’Estat espanyol durant la crisi”:

L'última Enquesta de Població Activa (EPA) publicada per l'INE i corresponent al 4t trimestre de 2013, amb què es tanquen les dades del conjunt de l'any 2013, aporta dades preocupants per al futur de l'ocupació al País Valencià i en el conjunt de l’Estat espanyol.

Al País Valencià, els autònoms ocupadors segons l’EPA del 4t trimestre de 2013 eren 104.200, mentre cinc anys abans, en el mateix trimestre de 2008, els autònoms amb treballadors assalariats eren 128.300, la qual cosa suposa que en aquests últims cinc anys de crisi han desaparegut 24.100 autònoms ocupadors, el 18,8% dels que hi havia a la fi de 2008, pràcticament un de cada cinc. Açò és especialment greu per a qualsevol economia, especialment si la immensa majoria del seu teixit productiu i d'ocupació està compost per petites unitats de producció, com és el cas del País Valencià i de l’Estat espanyol.

No obstant açò, aquesta taxa de pèrdua d'autònoms ocupadors, és a dir d'autònoms amb treballadors al seu càrrec, és sis punts percentuals menor que la pèrdua mitjana del conjunt del país, que va ser del 24,85%.

A l’Estat espanyol, els autònoms amb assalariats contractats van baixar en 289.600 en comparació al 4t trimestre del 2008 (els últims 5 anys de la crisi), la qual cosa suposa una caiguda del 24,85%. Segons l’EPA, en el quart trimestre del 2013 existien en el nostre país 875.700 autònoms amb treballadors assalariats al seu càrrec, mentre que cinc anys n'eren 1.165.300.

Per a María José Landaburu, secretària general d'UATAE, “aquesta dada de l’EPA és especialment preocupant, ja que limita a curt i mitjà termini les possibilitats de creació d'ocupació tant per compte propi com assalariat. En efecte, la desaparició d'autònoms ocupadors té com a conseqüència no solament la pèrdua de l'ocupació del treballador per compte propi, sinó també la de tots els treballadors assalariats que tinguera contractats”.
Segons Landaburu, “la desaparició d'una quarta part dels autònoms ocupadors en només cinc anys és una dada molt preocupant, especialment en un país que concentra la seua ocupació de forma molt majoritària en les petites activitats, i dóna una idea clara de la intensitat destructiva de la crisi que estem vivint. Cal suposar, a més, que un molts autònoms que abans eren ocupadors s'han mantingut en l'activitat però sense assalariats, conseqüència de la crisi, la caiguda del consum intern i les dificultats de finançament que troben els autònoms i microempreses”.

Per a María José Landaburu, “és necessari que el Govern faça una reflexió sobre aquesta important pèrdua d'activitat i d'ocupació i especialment sobre les mesures necessàries, que no poden ser només promoure noves iniciatives per emprendre, també han d'orientar-se a mantenir viu el que ja existeix i evitar tancaments”.

D'altra banda, segons el parer de Landaburu, “és fonamental centrar-se en els problemes que més estan afectant els autònoms i microempreses, com són l'estancament econòmic, les taxes negatives de consum intern i les dificultats de finançament que afecten especialment les activitats productives de menor grandària”.

Les Comunitats Autònomes amb major intensitat de caiguda d'autònoms ocupadors, totes amb taxes negatives per sobre del 30% en aquests cinc anys, han sigut: Extremadura, -8.900 (-33,6%); Catalunya, -71.200 (-33,3%); Cantàbria, -5.700 (-32,8%); Galícia, -26.800 (-31,1%); Madrid, -40.300 (-30,3%); i Navarra, -4.700 (-30,1%).

Només una comunitat va augmentar el seu nombre d'autònoms ocupadors en aquest difícil període, Canàries, amb uns mil ocupadors més, un 2,9%

next