La CVMC publica la llista d'admesos en les primeres borses per a treballar en Àpunt

Els interessats tenen cinc dies hàbils per a presentar al·legacions
21 agost 2017 01:00h
Amb aquestes borses de treball temporal es cobriran places com ara les de Cap de Servei d’Esports Programes o Cap de Servei d’Imatge

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha publicat aquest dilluns les llistes provisionals de persones admeses en les primeres quinze borses de treball temporal per a la contractació de personal per a Àpunt, ordenades d'acord amb la puntuació obtinguda pels aspirants.

Amb aquestes borses de treball temporal es cobriran les places de Cap de Servei d’Esports Programes, Cap de Servei d’Imatge, Gestor/a de Continguts Web / Xarxes Socials, Cap de Servei d’Innovació i Nous Formats, Cap de Servei Programes, Subdirecció de Continguts, Unitat de Projecció Social, Unitat d’Estil i Recursos Lingüístics, Subdirecció d’Informatius No Diaris, Subdirecció d’Informatius Diaris, Subdirecció d’Esports, Unitat de Sistemes i Comunicacions, Unitat d’Explotació i Continuïtat, Subdirecció de Programació i Secretari/Secretària de Direcció.

La CVMC actua d’acord amb la base novena 1.1 de la convocatòria, que determina que "una vegada conclòs el termini de presentació de sol·licituds, per acord de la directora general de la Societat, es publicarà la relació provisional de les persones admeses en la borsa de treball ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda segons els mèrits declarats per cada aspirant, i de persones excloses, amb especificació de les causes d'exclusió.”

 

next